Соціальне страхування
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця

Завершенням теми, розпочатої у «Віснику» № 38, 39, 44, є розгляд питання проведення розрахунків з працівниками у разі їх звільнення з підстав, визначених у ст. 40 КЗпП, — порядку обчислення компенсації за невикористану відпустку та вихідної допомоги.


Припинення трудового договору за ініціативою роботодавця оформляється виданням ним наказу (розпорядження). У наказі (розпорядженні) мають зазначатися підстави припинення трудового договору в точній відповідності з формулюваннями законодавства про працю і конкретним посиланням на статтю, пункт закону. Копія наказу (розпорядження) про звільнення видається працівнику.

При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, здійснюється в день звільнення.

Якщо працівник у день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після подання звільненим працівником вимоги про розрахунок.

У разі спору про розмір сум, належних працівникові при звільненні, роботодавець у будь-якому разі повинен у зазначений строк виплатити не оскаржувану працівником суму.

Працівнику в день звільнення виплачуються заробітна плата за фактично відпрацьований час та грошова компенсація за невикористану відпустку.

Вихідна допомога громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

Громадянам, віднесеним до категорій 1, 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 3 з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, у разі вивільнення працівників у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці, у тому числі при ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні підприємства, установи, організації, скороченні чисельності або штату працівників виплачується допомога в розмірі трикратної середньомісячної заробітної плати (статті 20 — 22 Закону № 796). Крім того, такій категорії працівників виплачується вихідна допомога, передбачена ст. 44 КЗпП.

Вихідна допомога

Вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку виплачується працівникам при припиненні трудового договору з підстав, визначених, зокрема, ст. 40 КЗпП:

  • змін в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників;
  • виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а також у разі скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов'язків вимагає такого доступу;
  • поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу.

Сума вихідної допомоги розраховується виходячи з виплат за останні два календарні місяці роботи, що передують місяцю звільнення працівника. Працівникам, які пропрацювали на підприємстві, в установі, організації менше двох календарних місяців, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактично відпрацьований час.

Якщо протягом останніх двох календарних місяців працівник не працював, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за попередні два місяці роботи. Якщо і протягом цих місяців працівник не відпрацював жодного робочого дня, розраховувати її потрібно виходячи з тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

Суми вихідної допомоги не підлягають індексації.

Обчислення середньомісячної кількості робочих днів у розрахунковому періоді у разі, якщо, наприклад, у вересні було 20 робочих днів, а у жовтні — 23 робочі дні, здійснюється таким чином: (20 + 23) : 2 = 21,5 р. дн. — це середньомісячна кількість робочих днів, яку необхідно використовувати при розрахунку вихідної допомоги без округлення до 22 робочих днів.

ПРИКЛАД 1

Працівника звільнено 30.10.2012 р. Заробітна плата за розрахунковий період з 01.08.2012 р. по 28.09.2012 р. — 8500 грн. При цьому в розрахунковому періоді відпрацьовано 42 робочі дні.

Визначимо середньоденну заробітну плату:

8500 грн. : 42 р. дн. = 202,38 грн.

Визначимо середньомісячну кількість робочих днів у розрахунковому періоді:

42 р. дн. : 2 = 21 р. дн.

Сума вихідної допомоги становитиме

202,38 грн. х 21 р. дн. = 4249,98 грн.

Компенсація за невикористану відпустку

У разі звільнення працівнику виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.

Розрахунок суми компенсації за невикористані відпустки здійснюється відповідно до Порядку № 100.

Розрахунковим періодом є останні 12 місяців, що передують виплаті грошової компенсації.

Виплата компенсації провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю виплати компенсації за невикористані відпустки.

Працівникові, який працював на підприємстві, в установі, організації менше року, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому виплачується компенсація за невикористану відпустку.

Час, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працювали і за ними не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду.

Суми компенсації за невикористану відпустку не підлягають індексації.

ПРИКЛАД 2

Працівника звільнено 30.10.2012 р. Заробітна плата за розрахунковий період з 01.10.2011 р. по 30.09.2012 р. — 21 450 грн. Кількість невикористаних днів відпустки — 16 календарних днів.

Визначимо середньоденну заробітну плату:

21 450 грн. : (366 к. дн. – 10 с. н. дн.) = 60,25 грн.

У цьому прикладі жовтень не враховується при обчисленні середньої заробітної плати, оскільки Порядком № 100 визначено, що компенсацію розраховують за останні 12 календарних місяців роботи, які передують місяцю виплати компенсації за невикористані відпустки.

Сума компенсації становитиме

60,25 грн. х 16 к. дн. = 964,00 грн.

«Гарячі лінії»

Дата: 28 березня, Четвер
Час проведення: з 10:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42