Інші податки
Тема: ПДВ

Заповнення податкової накладної при умовному постачанні

Який порядок заповнення податкової накладної, що виписується за операціями з визнання умовного постачання товарних залишків та/або основних фондів, які перебувають в обліку платника податку на день анулювання його реєстрації як платника ПДВ?


Відповідно до Порядку № 1379 при визнанні умовного постачання товарних залишків та/або необоротних активів, що перебувають в обліку платника податку на день анулювання його реєстрації як платника ПДВ, щодо яких було нараховано податковий кредит у минулих або поточному податкових періодах при анулюванні реєстрації платника ПДВ, податкова накладна заповнюється таким чином:

у верхній лівій частині оригіналу такої податкової накладної робиться відповідна відмітка «Х» та зазначається тип причини «10»;

у графах податкової накладної «Особа (платник податку) — покупець», «Місцезнаходження (податкова адреса) покупця», «Номер телефону» зазначаються реквізити продавця;

у графах «Індивідуальний податковий номер покупця» та «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)» проставляється нуль;

у графі 2 — дата визнання умовного постачання товарних залишків та/або необоротних активів, яка визначається платником ПДВ не пізніше дати подання заяви про анулювання його реєстрації як платника податку (при анулюванні реєстрації за ініціативою органу ДПС — не пізніше дати анулювання такої реєстрації);

у графі 3 — номенклатура постачання товарів (необоротних активів);

у графі 4 — код товару (не-оборотних активів) згідно з УКТ ЗЕД (заповнюється щодо підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України);

у графі 5 — одиниця виміру товарів — грн., шт., кг, м, см, м3, см3, л тощо;

у графі 6 — кількість (об'єм, обсяг) постачання товарів (необоротних активів);

у графі 7 — ціна постачання одиниці продукції без урахування ПДВ;

у графі 8 — база оподаткування товарів (необоротних активів), які підлягають оподаткуванню ПДВ за основною ставкою;

у графі 12 — загальна сума коштів.

Усі примірники такої податкової накладної залишаються в особи, що їх виписала, і зберігаються відповідно до норм Порядку № 1379.