Інші податки
Тема: ПДВ

Відображення основних фондів у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних

Який порядок заповнення граф Реєстру виданих та отриманих податкових накладних у разі, якщо платник ПДВ здійснює придбання в осіб, не зареєстрованих як платники податку, товарів/послуг та основних фондів, які частково використовуватимуться в оподатковуваних операціях, а частково — ні?


Порядок ведення Реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі — Реєстр) затверджено наказом № 1002.

Відповідно до п. 10 Порядку № 1002 у розділі II Реєстру відображаються отримані податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної), ВМД, а також інші документи, на підставі яких здійснюється облік операцій з придбання товарів/послуг.

Згідно з пп. 10.4 цього Порядку передбачено, що облік придбаних товарів/послуг на митній території України в осіб, які не зареєстровані як платники ПДВ, ведеться на підставі документів, що засвідчують постачання таких товарів/послуг.

При внесенні до розділу ІІ Реєстру документів, що засвідчують придбання в осіб, які не зареєстровані як платники податку, товарів/послуг та основних фондів, які частково використовуватимуться в оподатковуваних операціях, а частково — ні:

  • у графі 1 проставляється номер запису документа, який засвідчує факт придбання товарів. Такий номер запису переноситься в зазначений документ;
  • у графі 2 зазначається дата отримання документа;
  • до граф 3 і 4 переносяться відповідні реквізити документа;
  • у графі 5 «Вид документа» ставиться позначка «НП» — документ, що засвідчує придбання товарів/послуг на митній території України в осіб, не зареєстрованих як платники ПДВ;
  • у графі 6 «Найменування (ПІБ — для фізичної особи — підприємця)» зазначається найменування (прізвище, ім'я, по батькові — для фізичної особи — підприємця) постачальника;
  • у графі 7 «Індивідуальний податковий номер» відображається умовний ІПН «400000000000»;
  • у графі 8 зазначається загальна сума.

У разі якщо платником ПДВ придбано в осіб, не зареєстрованих як платники податку, товари/послуги та основні фонди, які частково використовуватимуться в оподатковуваних операціях, а частково — ні, то у такому випадку платником ПДВ графи 9, 11, 13 та 15 заповнюються відповідно до частки використання таких товарів/послуг та основних фондів в оподатковуваних та не в оподатковуваних операціях.

У графах 10, 12, 14 та 16 проставляються нулі.