Інші податки
Тема: ПДВ

Податковий кредит за товарами, придбаними за бюджетні кошти

Чи має право платник податку на включення до податкового кредиту сум ПДВ, сплачених у зв'язку з придбанням товарів/послуг, основних фондів, що використовуються в його господарській діяльності, у разі придбання їх за рахунок бюджетних коштів, що надійшли йому у вигляді субсидій та поточних трансфертів?


У п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу зазначено, що податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до ст. 39 цього Кодексу, та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 ст. 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:

  • придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку;
  • придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Згідно з Інструкцією № 333 поточні видатки одержувачів бюджетних коштів здійснюються, зокрема, за кодом економічної класифікації видатків бюджету 1310 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».

Пунктом 6 розділу І цієї Інструкції визначено, що:

  • субсидії — усі невідплатні поточні виплати підприємствам, які не передбачають компенсації у вигляді спеціально обумовлених виплат або товарів і послуг в обмін на проведені платежі, а також видатки, пов'язані з відшкодуванням збитків державних підприємств;
  • трансфертні платежі — невідплатні і безповоротні платежі, які не є придбанням товарів чи послуг, наданням кредиту або виплатою непогашеного боргу.

Відповідно до пп. 135.5.10 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або бюджетів, отримані платником податку, включаються до інших доходів такого платника податку.

Тобто товари/послуги, основні фонди, придбані за рахунок бюджетних коштів, що надійшли платнику податку у вигляді субсидій та поточних трансфертів, вважаються придбаними безпосередньо платником (за умови, що такі кошти включено до доходів платника податку), і суми ПДВ, сплачені при їх придбанні, можуть бути включені до складу податкового кредиту при дотриманні інших вимог щодо формування податкового кредиту, встановлених нормами Податкового кодексу.