Інші податки
Тема: ПДВ

Оподаткування операцій з передачі головним підприємством товарів філії

Чи виникає об'єкт оподаткування ПДВ при передачі головним підприємством відокремленому підрозділу (філії) товарів/послуг, основних фондів?


Відповідно до п. 3 ст. 95 Цивільного кодексу філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.

Оскільки відокремлений підрозділ (філія) не є юридичною особою, а також згідно з пп. 14.1.139 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу не є суб'єктом господарювання, то у податкових органів відповідно до ст. 180 зазначеного Кодексу відсутні підстави для реєстрації філії як платника ПДВ.

Згідно з підпунктами «а» та «б» п. 185.1 ст. 185 цього Кодексу об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташовано на митній території України, відповідно до ст. 186 Кодексу.

Підпунктом 14.1.185 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу передбачено, що постачання послуг — будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

Постачання товарів — будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу).

Отже, враховуючи те, що в рамках юридичної особи право власності не змінюється, то операція з передачі для виробничого використання товарів/послуг, основних фондів у межах балансу платника податку (головного підприємства), а саме від однієї філії до іншої, чи від головної організації до однієї з філій, чи навпаки від однієї з філій до головної організації, не підлягає оподаткуванню ПДВ за умови, що головна організація є зареєстрованим платником ПДВ і здійснює облік своєї господарської діяльності і господарської діяльності філії як одного платника ПДВ.