Інші податки
Тема: ПДВ

Податковий кредит за легковим автомобілем, придбаним до 01.01.2011 р.

Чи має право платник податку віднести до складу податкового кредиту суму ПДВ, сплачену при придбанні до 01.01.2011 р. легкового автомобіля у разі виключення його зі складу основних фондів і продажу як товару після 01.01.2011 р.?


Згідно з пп. 7.4.1 п. 7.4 ст. 7 Закону про ПДВ, який діяв до 01.01.2011 р., податковий кредит звітного періоду визначався виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів (послуг), але не вище рівня звичайних цін, та складався із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 6.1 ст. 6 та ст. 81 цього Закону, протягом такого звітного періоду у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку, придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій в необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання у виробництві та/або поставці товарів (послуг) для оподатковуваних операцій у межах господарської діяльності платника податку.

Відповідно до абзацу другого пп. 7.4.2 п. 7.4 ст. 7 зазначеного Закону сума податку, сплачена платником податку при придбанні легкового автомобіля (крім таксомоторів), що включається до складу основних фондів, до податкового кредиту не включалась.

При цьому платник податку до 01.01.2011 р. у разі виключення легкового автомобіля зі складу основних фондів і продажу його як товару на дату такого продажу міг віднести до складу податкового кредиту частину суми ПДВ, нараховану (сплачену) при придбанні такого автомобіля, яка відповідає незамортизованій частині вартості, але не вище рівня звичайної ціни, що склалася на момент такого продажу.

Таку позицію ДПА України було викладено в листі № 22622.

Норми Податкового кодексу не містять обмежень щодо включення до складу податкового кредиту сум ПДВ, сплачених при придбанні легкового автомобіля.

Враховуючи зазначене, у разі виключення платником ПДВ легкового автомобіля, придбаного до 01.01.2011 р., зі складу основних фондів і продажу його після 01.01.2011 р. як товару на дату такого продажу до складу податкового кредиту може бути віднесено частину суми ПДВ, нараховану (сплачену) при придбанні такого автомобіля, яка відповідає незамортизованій частині вартості, але не вище від рівня звичайної ціни, що склалася на момент такого продажу. При цьому слід зазначити, що згідно з п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу право на включення отриманої податкової накладної до складу податкового кредиту у платника податку після закінчення 365 календарних днів з дати виписки такої податкової накладної відсутнє.