Інші податки
Тема: ПДФО

Оподаткування компенсації працівнику за використання у службових цілях власного автомобіля

Чи оподатковується податком на доходи фізичних осіб сума компенсації, яка виплачується юридичною особою — працедавцем найманому працівнику за використання власного автомобіля при виконанні службових обов'язків?


Згідно з пп. «а» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо у вигляді вартості використання житла, інших об'єктів матеріального або нематеріального майна, що належать роботодавцю, наданих платнику податку в безоплатне користування, або компенсації вартості такого використання, крім випадків, коли таке надання зумовлено виконанням платником податку трудової функції відповідно до трудового договору (контракту) чи передбачено нормами колективного договору або відповідно до закону в установлених ними межах.

При цьому положеннями КЗпП передбачено випадки, коли юридична особа повинна компенсувати (відшкодувати) найманому працівнику витрати на проїзд, а саме у зв'язку з:

  • переведенням, прийняттям або направленням на роботу в іншу місцевість;
  • службовими відрядженнями.

До складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо у вигляді суми грошового або майнового відшкодування будь-яких витрат або втрат платника податку, крім тих, що обов'язково відшкодовуються згідно із законом за рахунок бюджету або звільняються від оподаткування відповідно до розділу IV Податкового кодексу (пп. «г» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 цього Кодексу).

Пунктом 1 ст. 759 Цивільного кодексу встановлено, що за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Таким чином, компенсація, що виплачується юридичною особою найманому працівнику за використання ним під час здійснення службових обов'язків власного автомобіля, який не перебуває в оренді у юридичної особи, може здійснюватися за рішенням керівника підприємства та вважається додатковим благом найманого працівника.

Згідно з пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Податкового кодексу податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 цього Кодексу.

Отже, сума компенсації, що виплачується юридичною особою найманому працівнику за використання власного автомобіля, який не перебуває в оренді у юридичної особи, при виконанні службових обов'язків, є додатковим благом такого працівника та оподатковується податком на доходи фізичних осіб на підставі підпунктів «а» та «г» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42