Інші податки
Тема: РРО. Готівковий обіг

Застосування РРО при здійсненні крім основного інших видів діяльності

Чи потрібно застосовувати РРО при наданні послуг суб'єкту господарювання, який крім надання послуг здійснює діяльність з торгівлі та громадського харчування на підставі статуту, в якому зазначено, крім основного виду діяльності (надання послуг), й інші види діяльності, зокрема торгівлю та громадське харчування?


Відповідно до п. 1 ст. 9 Закону про РРО розрахункові книжки та РРО не застосовуються при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва та наданні послуг підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою в установленому порядку.

При розрахункових операціях за готівкові кошти за межами каси підприємства суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані застосовувати РРО.

Згідно зі ст. 57 Господарського кодексу установчими документами суб'єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, — статут (положення) суб'єкта господарювання.

Статут суб'єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету та предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління та контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації і ліквідації суб'єкта господарювання, а також інші відомості, пов'язані з особливостями організаційної форми суб'єкта господарювання, передбачені законодавством.

Підприємство, якщо інше не встановлено законом, діє на підставі статуту.

Тобто підприємство може вважатися підприємством торгівлі або громадського харчування у розумінні п. 1 ст. 9 Закону про РРО у разі, якщо статутом підприємства визначено основним видом діяльності торгівлю або громадське харчування та здійснення діяльності відповідає вимогам постанови № 833.

Отже, якщо торгівля та громадське харчування не є основним видом діяльності суб'єкта господарювання, то такий суб'єкт господарювання може при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва та наданні послуг не застосовувати РРО та розрахункові книжки, а розрахункові операції при здійсненні інших видів діяльності, які зазначено в статуті суб'єкта господарювання, проводити через РРО.

«Гарячі лінії»

Дата: 28 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42