Новини

Державна служба

З 05.12.2012 р. набрали чинності зміни, внесені до Закону України від 17.11.2011 р. № 4050-VI «Про державну службу», згідно з якими дату введення в дію цього Закону перенесено на 01.01.2014 р. Водночас продовжено на 2013 р. дію Закону України від 16.12.93 р. № 3723-XI «Про державну службу». Нагадуємо, що у зв’язку з цим автоматично переноситься на 01.01.2014 р. дата набрання чинності постановами Кабінету Міністрів України від 20.06.2012 р. № 551 «Про затвердження Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток», від 20.06.2012 р. № 559 «Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби», від 27.06.2012 р. № 591 «Про внесення змін до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98», від 04.07.2012 р. № 605 «Про затвердження Порядку відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням із щорічної основної або додаткової оплачуваних відпусток» та від 08.08.2012 р. № 740 «Про віднесення посад, які займали особи з числа колишніх державних службовців, до відповідних груп та підгруп посад державної служби, передбачених Законом України «Про державну службу».


Закон від 20.11.2012 р. № 5483-VI