ПДВ
Тема: ПДВ

Державна підтримка галузі тваринництва

Починаючи з 1997 р. сільськогосподарські товаровиробники, які реалізовували молоко та м'ясо в живій вазі власного виробництва на переробні підприємства, отримували державну підтримку у вигляд дотацій за реалізацію такої продукції. Право виплати дотації було делеговано переробним підприємствам, що здійснювали її за рахунок сум ПДВ, які нараховували при реалізації м'ясо-молочної продукції.

З 01.01.2012 р. механізм виплати компенсації сільгосптоваровиробникам, тобто державну підтримку сільгосптоваровиробників у вигляді компенсації за поставлені молоко та м'ясо у живій вазі із розрахунку на гривню вартості без урахування ПДВ, було відновлено.

Проте порядок виплати було дещо змінено. Починаючи з 01.01.2012 р. переробні підприємства суму ПДВ, нараховану ними при здійсненні операцій з постачання продукції власного виробництва (молока, молочної сировини, молочних продуктів, м'яса, м'ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин (шкур, субпродуктів, м'ясо-кісткового борошна)), виготовленої з поставлених молока або м'яса в живій вазі сільськогосподарськими товаровиробниками, визначеними розділом V Податкового кодексу, і фізичними особами, які самостійно вирощують, розводять, відгодовують продукцію тваринництва, визначену цим розділом, сплачують до спеціального фонду Державного бюджету України у розмірі 30%, а на спеціальний рахунок, відкритий ними в органі державної казначейської служби, — 70%.

При цьому слід зауважити, що з 01.01.2013 р. розмір такої сплати ПДВ буде змінено. Зокрема, до спеціального фонду сплачуватиметься 40%, а на спеціальний рахунок60%.

Нагадаємо, що Порядок використання коштів, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду Державного бюджету України, визначено постановою № 246.

З 02.11.2012 р. до Порядку № 246 внесено зміни постановою № 986, які зумовлено вимогами Закону № 1877 та Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року, затвердженої постановою № 1158.

Метою прийняття зазначених змін є стимулювання фізичних осіб до вирощування молодняку великої рогатої худоби та свиней, а сільськогосподарських підприємств — до утримання та вирощування корів м'ясного напряму продуктивності шляхом надання їм бюджетної дотації, що дасть змогу подолати негативні тенденції щодо зменшення поголів'я, в тому числі маточного, а відтак, обсягів виробництва яловичини і свинини, а також забезпечення ефективного використання бюджетних коштів.

Ефективна реалізація вищезазначеної мети дасть можливість зміцнити галузь тваринництва, покращити соціальний стан на селі, забезпечити споживача якісною вітчизняною продукцією та гарантувати продовольчу безпеку держави.

Розглянемо детальніше прийняті зміни, внесені постановою № 986.

Зокрема, встановлено, що бюджетні кошти спрямовуються на державну підтримку галузі тваринництва шляхом здійснення виплати:

  • бюджетної дотації фізичним особам, фізичним особам — членам виробничих або обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, а також фермерським господарствам за вирощені та продані на забій і переробку суб'єктам господарювання, які мають власні (орендовані) потужності для забою тварин, молодняк великої рогатої худоби та свині (крім свиноматок і кнурів) (далі — дотація за продану на забій худобу);
  • спеціальної бюджетної дотації за поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності.

Дотація за продану на забій худобу виплачуватиметься за вирощені та продані на забій і переробку суб'єктам господарювання, які мають власні (орендовані) потужності для забою тварин, молодняк великої рогатої худоби та свині (крім свиноматок і кнурів) (далі — худоба).

При цьому дотація за проданий на забій молодняк великої рогатої худоби виплачується за умови його вирощування фізичними особами, фізичними особами — членами виробничих або обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, а також фермерськими господарствами в їх господарствах не менш як три місяці до моменту продажу на забій.

Датою, від якої розпочинається відлік трьох місяців вирощування молодняку великої рогатої худоби в господарствах фізичних осіб, фізичних осіб — членів виробничих або обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, а також фермерських господарствах, вважається дата видачі паспорта великої рогатої худоби, а у разі придбання фізичними особами, фізичними особами — членами виробничих або обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, а також фермерськими господарствами ідентифікованих тварин — дата їх прибуття в господарство нового власника, зазначена у паспорті великої рогатої худоби, засвідчена печаткою державної установи ветеринарної медицини.

Дотація надається за 1 кг прийнятої живої ваги в таких розмірах:

  • 2,5 грн. — за молодняк великої рогатої худоби живою масою не менш як 330 кг;
  • 1,5 грн. — за свиней (крім свиноматок і кнурів) живою масою від 100 до 120 кг;
  • 1 грн. — за свиней (крім свиноматок і кнурів) живою масою від 120 до 150 кг.

Спеціальна бюджетна дотація за поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності виплачується за умови ідентифікації та реєстрації всього поголів'я великої рогатої худоби сільськогосподарським підприємствам (племінним заводам, племінним репродукторам та іншим сільськогосподарським підприємствам) за кожну наявну на 1 жовтня поточного року корову м'ясного напряму продуктивності у розмірі:

  • до 1900 грн. за голову — племінним заводам;
  • до 1000 грн. за голову — племінним репродукторам;
  • до 600 грн. за голову — іншим сільськогосподарським підприємствам.

Встановлено, що до корів м'ясного напряму продуктивності належать корови таких порід і типів, як українська м'ясна, волинська м'ясна, поліська м'ясна, сіра українська, симентальська м'ясна, що утримується за технологією м'ясної худоби, салерс, абердин-ангуська, лімузинська, герефордська, санта-гертрудська, кіанська, світла аквітанська, шаролезька, п'ємонтезька, південна і знам'янський тип поліської м'ясної та їх помісі.

Для отримання вищезазначених дотацій необхідно подати відповідні документи, перелік яких передбачено Порядком № 986.

Зміни, внесені до Порядку № 246, нададуть на сучасному етапі можливість підтримати рівень платоспроможності українських споживачів продукції тваринництва і запобігати виникненню середньостатистичної збитковості виробників цієї продукції, а відтак, стабілізувати та збільшити поголів'я худоби, в тому числі маточного, запобігти вирізанню маловагового молодняку великої рогатої худоби та свиней, сприяти збільшенню надходження на глибоку промислову переробку висококондиційного поголів'я худоби, підняти рівень споживання яловичини та свинини на одну особу, збільшити обсяги виробництва високоякісної тваринницької продукції, поліпшити фінансово-економічний стан сільськогосподарських товаровиробників, а також забезпечити ефективне використання бюджетних коштів, передбачених Законом про Держбюджет-2012 за бюджетною програмою КПКВК 2801540 «Державна підтримка галузі тваринництва».

Зважаючи на зазначене, скотарство та свинарство повинні стати інструментом для реалізації стратегії стабільного розвитку галузі тваринництва, в тому числі виробництва яловичини і свинини в Україні, досягнення незалежності від імпорту та забезпечення населення цими видами м'яса.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42