Інші податки

Запитання — відповіді

Відходи не передано на видалення в попередньому періоді

Чи необхідно відображати в Податковій декларації екологічного податку за звітний квартал обсяги відходів, відображені в податковій декларації за попередній квартал, у разі якщо їх не було передано на видалення спеціалізованому підприємству?

Викиди забруднюючих речовин установками, які використовують пальне для двигунів внутрішнього згоряння

Чи необхідно сплачувати екологічний податок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, в тому числі установками, які використовують пальне для двигунів внутрішнього згоряння?

Розміщення відходів у контейнерах

Чи необхідно включати до загального обсягу відходів при обчисленні об’єкта оподаткування екологічним податком відходи, тимчасово розміщені в контейнерах (смітниках) до їх передачі спеціалізованому комунальному господарству?

Використання автономної системи опалення

Якщо підприємство використовує автономні системи опалення (котли), але не має дозволу на викиди забруднюючих речовин, чи є воно платником екологічного податку?

Неподання копії податкової декларації

Чи застосовуються штрафні санкції за неподання копії податкової декларації?

Індексація ставок екологічного податку

Чи проводиться індексація ставок екологічного податку?

Продаж мазуту для подальшого використання в процесі виробництва тепло- та електроенергії

Чи повинно підприємство сплачувати екологічний податок на обсяги реалізованого мазуту контрагенту, який використовує цей мазут як паливо для виробництва тепло- та електроенергії?