Інші податки
Тема: Екологічний податок

Використання автономної системи опалення

Якщо підприємство використовує автономні системи опалення (котли), але не має дозволу на викиди забруднюючих речовин, чи є воно платником екологічного податку?


Статтею 11 Закону № 2707 передбачено, що викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу, який видається територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням із територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров’я.

Згідно з пп. 242.1.1 п. 242.1 ст. 242 Податкового кодексу об’єктом та базою оподаткування екологічним податком є обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Органи ДПС залучають за попереднім погодженням працівників органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища АР Крим та спеціальних підрозділів центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища для перевірки правильності визначення платниками податку фактичних обсягів викидів стаціонарними джерелами забруднення, скидів та розміщення відходів (абзац перший п. 250.12 ст. 250 Податкового кодексу).

Таким чином, підприємство, що використовує автономну систему опалення (котли), має об’єкт оподаткування екологічним податком — обсяг забруднюючих речовин, що утворюються й викидаються в атмосферне повітря при згорянні палива (газу, мазуту тощо), та є платником екологічного податку (незалежно від отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення).