Інші податки
Тема: Екологічний податок

Неподання копії податкової декларації

Чи застосовуються штрафні санкції за неподання копії податкової декларації?


Пунктом 250.8 ст. 250 Податкового кодексу встановлено, що якщо місце подання податкових декларацій екологічного податку не збігається з місцем перебування на податковому обліку підприємства, установи, організації, громадянина — суб’єкта підприємницької діяльності, яким у встановленому порядку видано дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, спеціальне водокористування та розміщення відходів, до органу ДПС, в якому зазначені суб’єкти господарювання перебувають на обліку, копії відповідних податкових декларацій подаються протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) періоду.

Пунктом 120.1 ст. 120 цього Кодексу передбачено накладення штрафу за неподання або несвоєчасне подання податкових декларацій (розрахунків) платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати та сплачувати податки, збори.

Застосування штрафних санкцій за неподання копії податкової декларації Податковим кодексом не передбачено.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42