Юридична практика
Тема: Перевірки та відповідальність

Нікчемність договорів купівлі-продажу

Суть справи. Під час проведення податковим органом планової виїзної перевірки ТОВ НВП «М» з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства встановлено заниження податку на прибуток у розмірі 1 359 336,50 грн., яке виникло внаслідок неправильного визначення позивачем валового доходу у розмірі 2 458 822,00 грн., завищення валових витрат на загальну суму 2 049 018,00 грн. і завищення податкового кредиту у розмірі 438 137,00 грн. Підставою для зазначеного висновку є нікчемність правочинів між позивачем та ТОВ «С», ТОВ «Г», ТОВ «А».

ТОВ НВП «М» не погоджується з позицією органу ДПС, оскільки вважає оскаржувані податкові повідомлення-рішення безпідставними та протиправними, так як договори купівлі-продажу із контрагентами ТОВ «С», ТОВ «Г», ТОВ «А» не були визнані судом недійсними та фіктивними. Крім того, дійсне вчинення господарських операцій підтверджується первинними документами, наданими до суду, тому твердження органу ДПС не відповідають дійсності.

Рішення суду. Окружний адміністративний суд у справі № 2а/0470/6106/12, відмовляючи у позові, зазначив таке.

Працівниками органу ДПІ проведено планову виїзну перевірку ТОВ НВП «М» з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства за період з 01.01.2009 р. по 31.12.2011 р. Під час перевірки встановлено порушення пп. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4, п. 5.1, пп. 5.3.9 п. 5.3 ст. 5 Закону про прибуток, внаслідок чого ТОВ НВП «М» занижено податок на прибуток; підпунктів 7.4.1 та 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону про ПДВ, пунктів 198.3 та 198.6 ст. 198 Податкового кодексу, внаслідок чого ТОВ НВП «М» занижено суму ПДВ. За результатами перевірки податковим органом було складено акт.

14.05.2012 р. ТОВ НВП «М» подало заперечення на цей акт перевірки, проте податковим органом висновки акта залишено без змін, про що позивачу надано відповідь.

На підставі висновків акта перевірки податковим органом було прийнято податкові повідомлення-рішення, якими визначено суму податкового зобов'язання з податку на прибуток і ПДВ, та нараховано штрафні (фінансові) санкції.

Судом установлено, що 01.06.2010 р. ТОВ НВП «М» уклало з ТОВ «С», ТОВ «Г», ТОВ «А» договори купівлі-продажу, згідно з якими ТОВ НВП «М» (покупець) здійснювало придбання у ТОВ «С», ТОВ «Г», ТОВ «А» (продавець) запчастин для маслопресового обладнання.

З метою підтвердження господарських операцій ТОВ НВП «М» було надано до суду копії договорів, специфікацій, податкових накладних, відповідних видаткових накладних, розрахунків-фактур та виписок з банку, а також копії актів про приймання матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих вузлів обладнання та копії відповідних актів-вимог на відпуск матеріалів.

Згідно із зазначеними первинними документами ТОВ НВП «М» отримано запчастини для маслопресового обладнання від контрагентів ТОВ «С», ТОВ «Г», ТОВ «А».

Під час проведення перевірки та у судовому засіданні представником позивача зазначено, що доставку запчастин для маслопресового обладнання (товару) було здійснено автотранспортом продавця.

Права, обов'язки і відповідальність власників автомобільного транспорту — перевізників та вантажовідправників і вантажоодержувачів — замовників визначено Правилами № 363.

Згідно з п. 11.1 цих Правил основними документами на перевезення вантажів є товарно-транспортні накладні та дорожні листи вантажного автомобіля.

Позивачем до суду не надано товарно-транспортних накладних і представником позивача у судовому засіданні не було наголошено на існуванні первинних документів на підтвердження фактичного виконання господарської операції, а саме — поставки товару.

З наданих до суду первинних документів неможливо встановити, де, за якою адресою, ким та якими транспортними засобами здійснювалося відвантаження та перевезення запчастин для маслопресового обладнання.

Таким чином, суд дійшов висновку, що ТОВ НВП «М» отримало товар, вказаний у вищенаведених первинних документах, не від зазначених контрагентів, а від невстановлених осіб.

Оскільки позивачем не було надано до суду товарно-транспортних накладних на підтвердження фактичного виконання господарської операції з ТОВ «С», ТОВ «Г», ТОВ «А», суд дійшов висновку, що позивач не отримував від зазначених контрагентів у І — ІV кварталах 2010 р. та І кварталі 2011 р. товарів, а отже, безпідставно завищив валові витрати на їх придбання.

Отже, ТОВ НВП «М» оприбутковано товари від невстановлених осіб. Згідно з матеріалами справи заборгованість за отримані товари відсутня, тому товар є безкоштовно отриманим (безповоротною фінансовою допомогою у товарній формі).

Враховуючи вищезазначене, ТОВ НВП «М» порушило пп. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4 Закону про прибуток і занизило валові доходи.

Таким чином, суд дійшов висновку, що у зв'язку із завищенням валових витрат і заниженням валових доходів ТОВ НВП «М» було занижено податок на прибуток.

Оскільки ТОВ НВП «М» не доведено у судовому засіданні, що господарські операції з контрагентами ТОВ «С», ТОВ «Г», ТОВ «А» фактично виконані, суд дійшов висновку, що позивачем порушено вимоги підпунктів 7.4.1 та 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону про ПДВ і безпідставно віднесено до складу податкового кредиту готівкові кошти.

Згідно з п. 123.1 ст. 123 Податкового кодексу у разі якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов'язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або від'ємного значення суми ПДВ платника податків на підставах, визначених підпунктами 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4 — 54.3.6 п. 54.3 ст. 54 цього Кодексу, тягне за собою накладення на платника податків штрафу у розмірі 25% від суми визначеного податкового зобов'язання, завищеної суми бюджетного відшкодування.

Таким чином, суд дійшов висновку про відсутність підстав для скасування податкових повідомлень-рішень.

Враховуючи зазначене, Окружним адміністративним судом у задоволенні позову ТОВ НВП «М» відмовлено повністю.


Мар'яна КУЦ,
начальник відділу експертизи проектів нормативно-правових актів, візування роз'яснень
Юридичного управління Департаменту правової роботи ДПС України

Віра СЕМИКОПЕНКО,
головний державний податковий інспектор