Соціальне страхування
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Призначення пенсії за вислугу років працівникам дошкільних навчальних закладів

До редакції «Вісника» надійшов лист із запитанням щодо призначення пенсій за вислугу років працівникам дошкільних навчальних закладів. У цій статті розглянемо, чи мають право на призначення пенсії за вислугу років працівники дитячих садків, чи всі працівники цих закладів мають право на таку пенсію та який порядок обчислення розміру таких пенсій.


Згідно з п. 16 розділу XV Закону про пенсійне страхування положення Закону про пенсійне забезпечення застосовуються в частині визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах і за вислугу років.

Відповідно до п. «е» ст. 55 Закону про пенсійне забезпечення право на пенсію за вислугу років незалежно від віку мають працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення за наявності спеціального стажу роботи не менше 25 років за Переліком № 909.

У розділі першому цього Переліку визначено дошкільні навчальні заклади усіх типів, а також посади, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, а саме:

завідуючі, вихователі-методисти, вихователі, музичні керівники, вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи.

При цьому згідно з приміткою 11 до Переліку № 909 лікарі та середній медичний персонал (незалежно від найменування посад), які працюють у навчальних закладах і установах, перелічених у розділі першому, належать до числа осіб, що мають право на пенсію за вислугу років.

Зарахування часу роботи вихователем у сім’ях у разі укладання відповідної угоди

Період здійснення педагогічної практики педагогом, який на той час не перебуває у трудових відносинах із закладом освіти, не зараховується до спеціального стажу, оскільки законодавством передбачено обов’язкове виконання двох умов: робота у відповідному закладі освіти та на посаді, що дає право на призначення пенсії за вислугу років.

Форма власності дошкільного закладу

Відповідно до приміток до Переліку № 909 робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах, передбачених цим Переліком, дає право на пенсію незалежно від форми власності або відомчої належності закладів і установ. Тобто форма власності дошкільного навчального закладу значення не має.

Зарахування до спеціального стажу часу роботи на посаді вчителя

Роботу на посаді вчителя школи також передбачено Переліком № 909. При призначенні пенсії за вислугу років зазначеним у цьому Переліку особам допускається підсумовування стажу за періоди їх роботи у закладах і установах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту.

При цьому робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах до 01.01.92 р., яка давала право на пенсію за вислугу років відповідно до раніше чинного законодавства, в тому числі на посаді старшої піонервожатої, зараховується до стажу для призначення пенсії за вислугу років.

Згідно зі ст. 7 Закону про пенсійне забезпечення пенсії за вислугу років призначаються при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію.

У разі якщо із записів трудової книжки неможливо встановити статус закладу, до рай(міськ)управлінь Пенсійного фонду України додатково надається уточнююча довідка закладу (установи). Також при вирішенні цього питання можуть бути розглянуті інші документи (Положення про заклад, структуру, штатні розписи тощо).

При визначенні права на призначення пенсій за вислугу років органи Пенсійного фонду України крім вищезазначених нормативно-правових актів керуються нормами інших законів та постанов Кабінету Міністрів України. Наприклад, на запитання, чи є заклад дошкільним, відповідь міститься в Законі про дошкільну освіту.

Зверніть увагу, що зарахування до спеціального стажу часу навчання в навчальних закладах чинним пенсійним законодавством України не передбачено.

Обчислення розміру пенсії за вислугу років

Розмір пенсій за вислугу років педагогам дошкільного навчального закладу визначається за нормами Закону про пенсійне страхування. Алгоритм визначення їх розмірів аналогічний алгоритму визначення розміру пенсії за віком. Розмір цих пенсій залежить від страхового стажу та заробітної плати особи, з якої сплачено страхові внески.

Відповідно до ст. 27 цього Закону розмір пенсії за віком визначається як добуток заробітної плати, визначеної згідно зі ст. 40 Закону, і коефіцієнта страхового стажу, визначеного відповідно до ст. 25 цього Закону.

За бажанням застрахованої особи частину розміру пенсії за віком за період страхового стажу, набутого до дня набрання чинності Законом про пенсійне страхування, може бути обчислено відповідно до раніше чинного законодавства, а частину розміру пенсії за період страхового стажу, набутого після набрання чинності цим Законом, — відповідно до цього Закону.

При цьому частина розміру пенсії за віком, обчислена за раніше чинним законодавством, не може перевищувати максимальних розмірів пенсій, визначених законом для відповідних категорій пенсіонерів (150 грн. х 1,12 = 168 грн.), та бути нижчою, ніж розмір трудової пенсії за віком з урахуванням цільової грошової допомоги на прожиття, що діяли на день набрання чинності Законом про пенсійне страхування (91,80 грн. х 1,12 = 102,82 грн.).

У разі якщо розмір пенсії особи не досягає мінімального (рівень прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність), то такій особі встановлюється доплата до зазначеного розміру (за наявності 30 років страхового стажу у жінок та 35 років — у чоловіків).

За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1% розміру пенсії, обчисленої відповідно до ст. 27 Закону про пенсійне страхування, але не більше ніж на 1% мінімального розміру пенсії за віком.

Відповідно до частини другої ст. 42 цього Закону у разі якщо величина середньої заробітної плати в Україні за даними спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі статистики за минулий рік зросла, то з 1 березня поточного року розмір пенсії підвищується на коефіцієнт, який відповідає не менш як 20% темпів зростання середньої заробітної плати в Україні порівняно з попереднім роком, за винятком випадків, коли підвищення пенсійних виплат за минулий рік перевищило цей коефіцієнт. Якщо коефіцієнт підвищення пенсійних виплат у минулому році був меншим, ніж зазначений у цій частині, то збільшення пенсій здійснюється з урахуванням попереднього підвищення.

Перерахунок пенсії за вислугу років

Порядок проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам визначено частиною четвертою ст. 42 Закону про пенсійне страхування.

Однак ці норми не поширюються на пенсіонерів, яким призначено пенсію за вислугу років на умовах, передбачених Законом про пенсійне забезпечення, та які не досягли віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування.

Отже, набутий особою після призначення пенсії за вислугу років страховий стаж буде враховано при обчисленні її пенсії після досягнення нею пенсійного віку.