Новини

Запитання — відповіді

Відповідальність за несвоєчасне подання сільськогосподарським підприємством копій платіжних доручень

Яку відповідальність передбачено за несвоєчасне подання сільськогосподарським підприємством — с?уб’єктом спеціального режиму оподаткування до органу ДПС копій платіжних доручень про фактично зараховані на спеціальний рахунок суми ПДВ?

 

Дата визнання витрат у разі часткової реалізації продукції

З яких витрат складається собівартість реалізованої продукції? В якому звітному періоді у складі податкових витрат враховуються витрати на виробництво такої продукції, якщо її реалізовано частково?

 

Визначення розміру доходів та витрат при безоплатній передачі товарів (робіт, послуг) неприбутковим організаціям

Чи можна скористатися роз’ясненням Узагальнюючої податкової консультації, затвердженої наказом № 581, та нараховувати доходи і витрати на всі операції з безоплатної передачі товарів (робіт, послуг) із застосуванням звичайних цін, у тому числі у разі надання благодійної допомоги неприбутковим організаціям?

 

Сума знижки за договором не є сумою отриманої винагороди повіреного

Юридична особа — платник єдиного податку (четверта група) надає медичні послуги населенню, у тому числі забір біоматеріалу на аналіз із наступною передачею цього матеріалу до лабораторії, згідно з договором за цінами лабораторії. Наприкінці місяця лабораторія надає рахунок на оплату зі знижкою 30%. Яка сума підлягає оподаткуванню єдиним податком у даному випадку?