Інші податки
Тема: ПДВ

Відповідальність за несвоєчасне подання сільськогосподарським підприємством копій платіжних доручень

Яку відповідальність передбачено за несвоєчасне подання сільськогосподарським підприємством — суб’єктом спеціального режиму оподаткування до органу ДПС копій платіжних доручень про фактично зараховані на спеціальний рахунок суми ПДВ?


Згідно з абзацом третім п. 3 Порядку акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках та/або органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 р. № 11, сільськогосподарське підприємство подає за місцем своєї реєстрації не пізніше останнього календарного дня місяця, що настає за звітним (податковим) періодом, до органу ДПС копії платіжних доручень про фактично зараховані на спеціальний рахунок суми ПДВ за кожний звітний (податковий) період. Статтею 1632 КпАП встановлено адміністративну відповідальність за неподання або несвоєчасне подання посадовими особами підприємств, установ та організацій платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) у вигляді штрафу в розмірі від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Отже, у разі несвоєчасного подання до органу ДПС сільськогосподарським підприємством копій платіжних доручень про фактично зараховані на спеціальний рахунок суми ПДВ на посадових осіб такого підприємства накладається адміністративний штраф у розмірі від 85 до 170 грн.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42