Новини

Боргові цінні папери власної емісії

ДПС України повідомила, що при здійсненні платником податку на прибуток операцій з розміщення (наступного продажу) та зворотного викупу (погашення) боргових цінних паперів власної емісії прибуток/збиток такого платника розраховується як різниця між вартістю зворотного викупу (погашення) цінних паперів та вартістю їх розміщення.

Зазначено, що процентні витрати за борговими цінними паперами, емітованими платником податку, включаються до складу його витрат окремо від прибутку/збитку від розміщення боргових цінних паперів власного обігу.

Щодо банківських установ, то процентні доходи за цінними паперами, придбаними ними, а також інші доходи, прямо пов’язані зі здійсненням банківських операцій та наданням банківських послуг, включаються до складу його доходу. Прибуток/збиток від розміщення банківськими установами боргових цінних паперів власного обігу включається до складу інших доходів/витрат, прямо пов’язаних зі здійсненням банківських операцій та наданням банківських послуг.


Лист від 05.11.2012 р. № 4793/0/61-12/15-1415