Податок на прибуток
Тема: Податок на прибуток

Новорічно-різдвяні свята: податковий облік

Наближаються новорічно-різдвяні свята. Багато хто прагне зануритися у святкову атмосферу та отримати якомога більше приємних вражень. Усюди аромат хвої, навколовогні гірлянд, різнокольорові конфетті, іграшки. Готуються до свята як у родинах, так і на підприємствах: придбавають -подарунки для дітей, працівників, святково прикрашають офіси, робочі місця, замовляють корпоративи, провадять рекламні заходи тощо, тобто витрачають чималі кошти.
Тому актуальності набуває й тема податкового обліку витрат, здійснених підприємством на проведення цих свят. Пропонуємо її розглянути.


Святкові подарунки та новорічно-різдвяні заходи для дітей

Напередодні святкування Нового року оподаткування коштів, які спрямовуються на проведення новорічно-різдвяних свят для дітей та на придбання дитячих святкових подарунків, а також квитків на новорічно-різдвяні заходи для дітей, здійснюється за особливим порядком, установленим Законом № 2117.

Цей Закон регулює деякі питання фінансування заходів, пов'язаних з організацією новорічних і різдвяних свят для дітей і підлітків, як виняток із загальних положень, установлених Податковим кодексом.

Норми Закону № 2117 діють щороку в період з 15 листопада поточного року до 15 січня наступного року. Не є винятком і Новий 2013 рік. Так, пільговий порядок оподаткування, встановлений Законом № 2117, вже діє з 15.11.2012 р.

Одразу нагадаємо, що під дитячими святковими подарунками в цьому Законі розуміють набори товарів, які містять лише кондитерські вироби, іграшки вітчизняного виробництва й фрукти, загальною вартістю не більше ніж 8% прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня звітного податкового року. Оскільки станом на 01.01.2012 р. зазначений прожитковий мінімум становив 1073 грн., то дитячі святкові подарунки оподатковуються за пільговим порядком у разі, якщо їх загальна вартість менше або дорівнює 85,84 грн. (1073 грн. × 8%).

Статтею 1 Закону № 2117 передбачено, що суми коштів на проведення новорічних і різдвяних свят для дітей і підлітків та на придбання дитячих святкових подарунків, які перераховуються органам державної влади, місцевого самоврядування, громадським (у тому числі профспілковим) організаціям і створеним ними закладам освіти, охорони здоров'я та культури, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів, включаються до складу податкових витрат у розмірі, що не перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього (звітного) року. Таку саму норму містить і пп. «б» пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу.

При цьому в разі якщо за результатами попереднього звітного року платником податку отримано від'ємний результат об'єкта оподаткування, то сума коштів, що перераховується, визначається з урахуванням оподатковуваного прибутку, отриманого в році, що передує року декларування такого річного від'ємного значення, але не раніше, як за чотири попередні звітні роки.

Статтею 2 Закону № 2117 установлено, що звільняються від оподаткування ПДВ операції з продажу виробничими і торговельними підприємствами дитячих святкових подарунків, а також квитків на новорічно-різдвяні заходи для дітей, що закуповуються за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, профспілкових комітетів підприємств та організацій, інших неприбуткових організацій.

При цьому суми ПДВ, сплачені виробниками дитячих святкових подарунків за придбання сировини та матеріалів для їх виробництва, відносяться до складу валових витрат і до податкового кредиту не включаються.

Нагадаємо, що платники ПДВ зобов'язані вести окремий облік операцій з постачання та придбання товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню, а також які не є об'єктами оподаткування та звільнені від оподаткування згідно з розділом V Податкового кодексу (п. 201.14 ст. 201 цього Кодексу).

Також зауважимо, що для операцій, що оподатковуються, і операцій, звільнених від оподаткування, складаються окремі податкові накладні (п. 201.5 ст. 201 Податкового кодексу).

При цьому в разі здійснення операцій, звільнення від оподаткування ПДВ яких передбачено Законом №  2117, у податковій накладній робиться запис «Без ПДВ» з посиланням на п. 2 цього Закону.

У разі постачання товарів/послуг покупцю, не зареєстрованому як платник ПДВ, у верхній лівій частині оригіналу податкової накладної робиться відповідна помітка «Х» та зазначається тип причини: 02 «Постачання неплатнику податку», у рядках «Індивідуальний податковий номер покупця» та «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)» проставляється нуль, усі примірники податкових накладних залишаються в особи, що їх виписала, і зберігаються відповідно до викладеного в підпунктах 6.1 та 6.4 п. 6 Порядку № 1379.

Приклад

Підприємство за підсумками 2011 р. має прибуток у розмірі 50 000 грн. У період з 15.11.2012 р. по 30.12.2012 р. воно перерахувало профспілковій організації 5000  грн. на придбання новорічних подарунків для дітей своїх працівників.

Отже, до складу податкових витрат підприємство за підсумками 2012 р. може включити суму лише у розмірі 2000 грн. (50 000 х 4%).

Оформлення офісного приміщення

Як відомо, новорічні свята неможливо уявити без гарно прикрашеної ялинки, адже саме вона є символом Нового року. Тому на придбання різноманітних прикрас для неї та для святкового оформлення офісних приміщень витрачаються чималі кошти, та й сама ялинка не є дешевим задоволенням. Проте незважаючи на добрі наміри керівництва, яке дозволяє придбавати всі ці речі, слід пам'ятати, що за правилами Податкового кодексу для звичайних підприємств, основною діяльністю яких не є організація прийомів, презентацій і свят за замовленням та за рахунок інших осіб, витрати на всі ці речі не включаються до складу податкових витрат підприємства, а провадяться за рахунок інших джерел, зокрема за рахунок чистого прибутку підприємства (пп. 139.1.1 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу).

Відповідно, й суми ПДВ, сплачені такими платниками на придбання новорічних прикрас, ялинки тощо для свого офісного приміщення, до складу податкового кредиту не включаються.

Представницькі витрати

Для багатьох підприємств проведення новорічних свят у колі ділових партнерів є вже звичайною справою, адже у неофіційній обстановці завжди простіше проводити переговори, укладати контракти. Для проведення таких зустрічей, як правило, організовуються офіційні прийоми (сніданок, обід, вечеря), замовляється культурна програма тощо. На організацію таких заходів витрачаються чималі кошти, тобто у підприємства виникають значні витрати.

У податковому обліку зазначені витрати розглядаються як представницькі та вважаються витратами подвійного призначення.

Для проведення таких заходів має бути складено програму, яка містить перелік заходів, що плануються, дату й місце їх проведення, список запрошених осіб. Програму має затвердити керівник сторони, що запрошує.

При цьому слід пам'ятати, що при визначенні об'єкта оподаткування витрати на проведення представницьких заходів ураховуються у складі податкових витрат лише за умови наявності належним чином оформлених первинних документів, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, що підтверджують зв'язок таких витрат з провадженням господарської діяльності. До таких документів, зокрема, належать наказ про проведення заходу, кошторис витрат, договори та угоди, укладені під час проведення такого заходу, тощо. Якщо під час проведення ділової зустрічі (переговорів) сторони не дійшли згоди та не уклали відповідних договорів, то для підтвердження представницьких витрат результати такої зустрічі слід оформити протоколом про наміри. Протокол складається у довільній формі, але обов'язково має містити реквізити та підписи представників обох сторін.

Датою визнання представницьких витрат є звітний період, у якому їх було здійснено, згідно з правилами ведення бухгалтерського обліку (п. 138.5 ст. 138 Податкового кодексу). Відповідно до п. 5 ПБО 16 витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Також слід мати на увазі, що витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходами певного періоду, відображаються в складі витрат того звітного періоду, у якому їх було здійснено (п. 7 ПБО 16). Представницькі витрати включаються до складу адміністративних витрат, спрямованих на обслуговування та управління підприємством (пп. 138.10.2 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу).

Щодо ПДВ, то у разі проведення платником ПДВ представницьких витрат (наприклад, витрат на оплату сніданків, обідів, вечерь, замовлення культурних програм) слід врахувати, що згідно з п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище за рівень звичайних цін, визначених відповідно до ст. 39 цього Кодексу, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 ст. 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Проведення рекламних заходів

Проведення рекламних заходів під час новорічно-різдвяних свят є досить ефективним способом поширення інформації про діяльність свого підприємства, збільшення попиту на продукцію, розширення ринків збуту товарів тощо.

Способи проведення рекламних заходів можуть бути різними:

 • безоплатна роздача товарів (робіт, послуг);
 • розповсюдження зразків товарів, що рекламуються, та/або їх обмін споживачам однієї кількості чи одного виду товарів, що рекламуються, на інший.

Підприємство також може замовити з метою поширення інформації про себе чи свій товар, наприклад, щотижневики з логотипом, ялинкові кульки з торговим знаком, календарі з назвою підприємства тощо. Тобто будь-яка інформація (усна, письмова), що містить дані про підприємство та його господарську діяльність, є рекламою (ст. 1 Закону про рекламу).

Відповідно до пп. 138.10.3 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу до складу інших витрат підприємства включаються витрати на збут. Згідно з цим підпунктом витрати на збут, зокрема, включають і витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг), на передпродажну підготовку товарів.

За правилами, встановленими нормами Податкового кодексу, витрати на проведення рекламних заходів ураховуються у складі податкових витрат лише за наявності відповідних підтвердних документів.

Тому підприємство, яке планує здійснити заходи щодо організації рекламної компанії, має:

 • видати наказ керівника про проведення рекламних заходів, у якому зазначити дату, місце й мету їх проведення, коло відповідальних осіб;
 • скласти календарний план проведення рекламних заходів із зазначенням відповідальних осіб;
 • скласти кошторис витрат на проведення рекламних заходів (у документі зазначаються номенклатура та кількість зразків товарів, які передбачено безоплатно роздати під час проведення заходів);
 • оформити видаткові накладні на відпуск відповідних матеріальних цінностей зі складу, які плануються для безкоштовної роздачі, тощо;
 • скласти звіт про фактичні витрати на проведення рекламних заходів та затвердити його у керівника.

У разі здійснення безоплатної роздачі товарів у рекламних цілях, у тому числі у період як напередодні, так і після новорічних свят, такі операції підпадають під об'єкт оподаткування ПДВ згідно з п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу.

У разі здійснення цих операцій база оподаткування ПДВ визначається відповідно до абзацу п'ятого п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу, а саме виходячи з договірної (контрактної) вартості таких товарів, але не нижче за звичайні ціни.

При цьому витрати на придбання товарів (з ПДВ чи без нього), призначених для безоплатної роздачі в рекламних цілях, застосовуються для визначення бази оподаткування ПДВ за операціями з такої безоплатної роздачі товарів тільки за умови, якщо розмір зазначених витрат відповідає рівню звичайних цін на ці товари на дату їх безоплатної роздачі.

За безоплатно розданими зразками товарів і безоплатно наданими послугами (виконаними роботами) з рекламними цілями податковий кредит визначається згідно з нормами ст. 198 Податкового кодексу.

Новорічно-Різдвяне благодійництво

На такі казкові свята, як Новий рік і Різдво, дарування подарунків і надання іншої благодійної допомоги є доброю традицією багатьох підприємств.

Податкові наслідки таких операцій залежать від статусу тих, кого обдаровують.

Так, підприємство, яке має намір організувати вручення подарунків або/та надати іншу благодійну допомогу, може скористатися нормами пп. «а» пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу, згідно з якими суму коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг добровільно перераховано (передано) протягом звітного року до держбюджету або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій, визначених у ст. 157 цього Кодексу, може включити до складу податкових витрат суму в розмірі, що не перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Згідно з пп. 197.1.15 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу звільнено від оподаткування ПДВ операції з надання благодійної допомоги, зокрема безоплатне постачання товарів/послуг благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства, а також надання такої допомоги благодійними організаціями набувачам (суб'єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійництво та благодійні організації.

Під безоплатним постачанням слід розуміти постачання товарів/послуг благодійним організаціям і набувачам благодійної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсації. У разі недотримання умов, визначених вищезазначеним підпунктом, такі операції оподатковуються ПДВ на загальних підставах.

Зауважимо, що на товари, які надходять як благодійна допомога від вітчизняних благодійників за основними напрямами, визначеними ст. 4 Закону № 531, поширюються правила маркування.

Маркування проводиться шляхом нанесення напису «Благодійна допомога. Продаж заборонено» на етикетку, ярлик або безпосередньо на зовнішню або внутрішню упаковку товару. Під час маркування товарів благодійної допомоги може використовуватися символіка благодійної організації та благодійника.

При цьому товари маркуються благодійниками, які надають таку допомогу, таким чином, аби під час огляду упаковки або безпосередньо товарів напис було видно повністю і чітко.

Звертаємо увагу, що контроль за виконанням правил маркування здійснюють місцеві органи виконавчої влади та органи податкової служби.

Благодійна допомога може надаватися у вигляді товарів, робіт, послуг, призначених для використання юридичними особами — її набувачами з метою провадження діяльності за напрямами, передбаченими ст. 4 Закону № 531.

Після отримання від благодійника пропозиції щодо надання благодійної допомоги у вигляді товарів, її видів, розмірів тощо юридична особа — набувач благодійної допомоги має:

 • визначити з урахуванням рекомендацій відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування коло осіб, яким вона надаватиметься;
 • повідомити благодійника про намір прийняти запропоновану благодійну допомогу.

Юридичні особи — набувачі благодійної допомоги ведуть бухгалтерський та оперативний облік надходження, зберігання, розподілу та використання благодійної допомоги у вигляді товарів, робіт, послуг, а також звітність за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики, яку надсилають органам податкової служби.

Для бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з благодійною допомогою, юридичні особи — набувачі благодійної допомоги користуються планом рахунків та інструкцією, що діють в Україні.

Юридичні особи — набувачі благодійної допомоги самостійно визначають порядок аналітичного обліку операцій, пов'язаних з благодійною допомогою, відкривають відповідні рахунки та у своїй річній фінансовій звітності відображають:

 • у бухгалтерському балансі — окремо кошти (товари, роботи, послуги), отримані як благодійна допомога;
 • у звіті про прибутки та збитки — окремо вартісну величину отриманої благодійної допомоги.

У додатку (коментарі) до річного звіту робляться необхідні пояснення щодо зазначених показників діяльності, пов'язаної з благодійною допомогою.

Контроль за отриманням, зберіганням, розподілом благодійної допомоги у вигляді товарів, робіт, послуг здійснюють місцеві органи виконавчої влади, а за їх цільовим використанням — місцеві органи виконавчої влади та органи ДПС.

Отримані з метою надання благодійної допомоги марковані товари, які поставляються за кошти чи інші види компенсації, та/або виручка, отримана за таке постачання, підлягають вилученню у недобросовісного продавця і конфіскуються в дохід держави в установленому порядку.

Не підлягають звільненню від оподаткування операції з надання благодійної допомоги у вигляді зазначених у розділі VI Податкового кодексу підакцизних товарів, цінних паперів (крім наданих ендавментів, зазначених у розділі IV цього Кодексу), нематеріальних активів і товарів/послуг, призначених для використання в господарській діяльності.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42