Бухоблік
Тема: Бухгалтерський облік

Щорічна одноразова допомога працівникам підприємства у 2012 році

Особливості документування, обліку й оподаткування

Щорічна одноразова допомога, яку підприємство виплачує своїм працівникам, може мати різний характер:

  • систематичний — надається всім або більшості працівників;
  • разовий — надається окремим працівникам у зв'язку із сімейними обставинами тощо.

Особливості документування, обліку й оподаткування для цих двох видів допомоги різні, тому розглянемо їх окремо.

Щорічна допомога, яка має систематичний характер і надається всім працівникам або більшості

Деякі підприємства як заохочення виплачують працівникам щорічну одноразову допомогу у зв'язку з різними подіями. Наприклад, перед відпусткою на оздоровлення, з нагоди свята Нового року тощо.

Специфіка зазначених одноразових допомог полягає в тому, що вони, по-перше, встановлюються колективним договором підприємства чи іншим аналогічним документом, по-друге, надаються усім чи більшості працівників. Тобто мають систематичний характер.

Підстави надання

Відповідно до пп. 2.3.3 п. 2.3 розділу другого Інструкції № 5 матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім працівникам або більшості (на оздоровлення, у зв'язку з екологічним станом, крім сум, зазначених у п. 3.31 цієї Інструкції) у складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат, належить до фонду оплати праці.

Згідно зі ст. 97 КЗпП оплата праці працівників здійснюється за погодинною, відрядною або іншими системами оплати праці. Оплата може провадитися за результатами індивідуальних і колективних робіт.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами, установами, організаціями самостійно у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами. Якщо колективний договір на підприємстві, в установі, організації не укладено, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності — з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

Отже, надання щорічної одноразової допомоги (як заохочувальної виплати) повинно встановлюватися колективним договором.

За відсутності колективного договору надання такої допомоги потрібно погоджувати з представницьким органом трудового колективу (профспілковим органом, представником тощо).

Наприклад, за відсутності колективного договору підприємство може розробити положення про надання допомоги, або ж керівником буде затверджено відповідний наказ. Положення (наказ) повинні мати погодження представницького органу трудового колективу. Тобто на документі має стояти віза такого органу «Погоджено», дата погодження, назва представницького органу, прізвище представника(ів) і його(їх) підпис (підписи, якщо орган колегіальний).

Документування

Визначеного нормативними документами порядку документування для даної ситуації немає, тому кожне підприємство встановлює його самостійно.

При цьому слід взяти до уваги такий принциповий момент. Ініціатива щодо виплати допомоги виходить здебільшого від підприємства (керівника). Підставою є настання відповідної події, передбаченої колективним договором чи іншим документом, яким встановлюється надання допомоги. Наприклад, якщо за умовами колективного договору допомога надається працівникам з нагоди свята Нового року, то саме настання останнього і є подією, що спонукає підприємство (в особі керівника) здійснити виплату винагороди.

Як правило, керівник підприємства видає відповідний наказ, у якому зазначається про настання відповідної події, робиться посилання на норму колективного договору і дається розпорядження бухгалтерії нарахувати допомогу певним працівникам у певному розмірі.

З наказом ознайомлюються головний бухгалтер та бухгалтер, який здійснює нарахування заробітної плати працівникам. Далі наказ передається до бухгалтерії. На підставі цього наказу здійснюється нарахування допомоги працівникам.

Хоча може застосовуватися й інший варіант документування: працівник пише заяву із проханням надати допомогу, керівник підприємства візує її і заява передається до бухгалтерії для нарахування допомоги.

Отже, підприємство самостійно обирає порядок, який вважає прийнятнішим. Доцільно такий порядок прописати у колективному договорі чи іншому аналогічному документі.

Бухгалтерський облік

Як уже зазначалося, матеріальна допомога, що має систематичний характер, належить до фонду оплати праці. Для її обліку застосовується рахунок 66 «Розрахунки за виплатами працівникам».

Сума нарахованої допомоги включається до складу витрат. Конкретний рахунок витрат залежить від того, до якого підрозділу належить працівник — отримувач допомоги. Наприклад, якщо це працівник виробничого персоналу — рахунок 23 «Виробництво», адміністративного — рахунок 92 «Адміністративні витрати» тощо.

Нарахування допомоги відображається бухгалтерським записом за дебетом рахунків 23, 91, 92, 93, 94 та кредитом рахунку 66.

Утримання ЄСВ, ПДФО: за дебетом рахунку 66 та кредитом рахунків 65, 66.

Виплата працівникам: за дебетом рахунків 30, 31 та кредитом рахунку 66.

Оподаткування

Податок на прибуток

Згідно з п. 142.1 ст. 142 Податкового кодексу до складу витрат платника податку включаються витрати на оплату праці фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з таким платником податку (далі — працівники), що включають нараховані витрати на оплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів, робіт, послуг, витрати на оплату авторської винагороди та за виконання робіт, послуг відповідно до договорів цивільно-правового характеру, будь-яка інша оплата у грошовій або натуральній формі, встановлена за домовленістю сторін (крім сум матеріальної допомоги, які звільняються від оподаткування згідно з нормами розділу IV цього Кодексу).

Матеріальна допомога, що має систематичний характер, є однією із складових заробітної плати (інша заохочувальна виплата). Така допомога включатиметься до складу податкових витрат у загальновстановленому порядку.

Податок на доходи фізичних осіб

Підпунктом 14.1.48 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу встановлено, що для цілей розділу IV «Податок на доходи фізичних осіб» цього Кодексу заробітна платаце основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв'язку з відносинами трудового найму згідно із законом.

Матеріальна допомога систематичного характеру належить до інших заохочувальних виплат. Тобто з позиції Податкового кодексу з метою оподаткування ПДФО така матеріальна допомога також розглядається як заробітна плата.

Відповідно до пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 Податкового кодексу об'єктом оподаткування резидента є загальний місячний оподатковуваний дохід.

Згідно з пп. 164.2.1 п. 164.2 ст. 164 цього Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту).

З урахуванням зазначеного сума матеріальної допомоги, що має систематичний характер, включається до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку й оподатковується за ставками, встановленими п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу, з урахуванням вимог п. 164.6 ст. 164 цього Кодексу. Тобто така матеріальна допомога оподатковується як звичайна заробітна плата.

До нарахованої заробітної плати звітного місяця (включаючи суму матеріальної допомоги) може бути застосовано податкову соціальну пільгу, встановлену ст. 169 Податкового кодексу.

База оподаткування визначається як сума нарахованої заробітної плати (включаючи матеріальну допомогу), зменшена на суму утриманого єдиного внеску та суму податкової соціальної пільги за її наявності.

Залежно від розміру заробітної плати звітного місяця (включаючи суму матеріальної допомоги) вона оподатковується за ставкою 15 або 17%.

Таку саму точку зору щодо оподаткування наведено в листі № 11552/6/17-0715.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ зазначена допомога відображається з ознакою доходу 101 «Доходи у вигляді заробітної плати».

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Базою для нарахування єдиного внеску для підприємств, установ та організацій, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, є сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці (п. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ).

Визначення видів виплат, що належать до основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, при нарахуванні єдиного внеску передбачено Інструкцією № 5.

Як уже зазначалося, згідно з пп. 2.3.3 п. 2.3 розділу другого цієї Інструкції така матеріальна допомога належить до фонду оплати праці. Причому її не зазначено в Переліку № 1170 як таку, на яку не нараховується єдиний внесок.

Із вищенаведеного випливає, що матеріальна допомога, що має систематичний характер, як складова оплати праці є базою для нарахування й утримання єдиного внеску. Єдиний внесок нараховується та утримується у загальновстановленому порядку, визначеному для заробітної плати.

Таке саме зазначено в листі № 2929/03-30.

У табл. 1 на умовному числовому прикладі наведено бухгалтерський та податковий облік нарахування та виплати матеріальної допомоги, що має систематичний характер (допомога в сумі 2000 грн. виплачується працівникові адміністративного підрозділу).

Таблиця 1


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дебет

Кредит

Сума

Доходи

Витрати

1

Нараховано матеріальну допомогу

92

66

2000,00

-

2000,00

2

Нараховано суму ЄСВ (2000 х 37% (розмір нарахувань умовний))

92

65

740,00

-

740,00

3

Утримано ЄСВ (2000 х 3,6%)

66

65

72,00

-

-

4

Утримано ПДФО [(2000 — 72) х 15%]

66

64

289,20

-

-

5

Перераховано матеріальну допомогу на картковий рахунок працівника (2000 — 72 — 289,20)

66

31

1638,80

-

-

6

Перераховано ПДФО до бюджету

64

31

289,20

-

-

7

Перераховано ЄСВ на рахунок ПФ (740 + 72)

65

31

812,00

-

-

 

Щорічна допомога, яка має разовий характер і надається окремим працівникам

Така допомога надається у разі виникнення у працівника скрутних життєвих обставин (наприклад, лікування, оздоровлення тощо), коли вкрай потрібні кошти для їх вирішення. Така виплата для підприємства є неплановою, непередбачуваною, раптовою.

Підстави для надання

Відповідно до п. 3.31 розділу третього Інструкції № 5 матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам у зв'язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, не належить до фонду оплати праці.

Передбачати таку допомогу в колективному договорі чи іншому аналогічному документі не обов'язково. Водночас така виплата цілком вписується в категорію додаткових порівняно із законодавством соціально-побутових пільг.

Згідно зі ст. 91 КЗпП підприємства, установи, організації в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть встановлювати додаткові порівняно із законодавством трудові та соціально-побутові пільги для працівників.

Тому підприємство може зазначати в колективному договорі чи іншому аналогічному документі про надання працівникам зазначеної матеріальної допомоги за умови, що працівники потребуватимуть її надання (у разі настання відповідної скрутної життєвої обставини). Може встановлюватися також розмір такої допомоги.

Документування

Установленого нормативними документами порядку документування для цієї ситуації, як і для попередньої, немає, тому кожне підприємство встановлює його самостійно.

Як правило, працівник пише заяву з проханням надати допомогу із зазначенням відповідної обставини. До заяви можуть додаватися документи, що підтверджують таку обставину.

Керівник візує заяву, зазначає на ній суму допомоги, яку слід виплатити працівникові, і заява передається до бухгалтерії, або ж на підставі заяви керівник видає наказ про виплату допомоги із зазначенням суми.

На підставі завізованої заяви (наказу) працівнику нараховують та виплачують допомогу.

Бухгалтерський облік

Виплата зазначеної допомоги не пов'язана ані з виробничою, ані з адміністративною чи збутовою діяльністю. Це одноразова виплата соціально-побутового спрямування, а отже, вона повинна включатися до складу інших операційних витрат.

Нарахування допомоги відображається записом за дебетом рахунку 94 «Інші витрати операційної діяльності» та кредитом рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам».

Утримання ПДФО: за дебетом рахунку 66 та кредитом рахунку 64.

Виплата працівникові: за дебетом рахунку 66 та кредитом рахунків 30, 31.

Оподаткування

Податок на прибуток

Матеріальна допомога разового характеру не належить до фонду оплати праці й надається фізичній особі, яка перебуває у трудових відносинах з платником податку, у зв'язку з певними обставинами. Така виплата не належить до виплат, пов'язаних з трудовим внеском такої особи у господарську діяльність підприємства, а є фінансуванням особистих потреб. Таким чином, сума наданої допомоги не включається до складу податкових витрат підприємства.

Податок на доходи фізичних осіб

Оподаткування матеріальної допомоги разового характеру регулюється п. 170.7 ст. 170 Податкового кодексу. З метою оподаткування така допомога відноситься до нецільової благодійної допомоги. Це допомога, яка надається без встановлення умов та напрямів її витрачання.

Відповідно до абзацу першого пп. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 Податкового кодексу не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами — юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 цього Кодексу, встановленого на 1 січня такого року (у 2012 р. — 1500 грн.).

Таким чином, якщо сума нецільової благодійної допомоги, яка надавалася платнику протягом 2012 р., сукупно не перевищує 1500 грн., вона не підлягає оподаткуванню. Сума перевищення включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку згідно з пп. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу й оподатковується за ставками, встановленими п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу (15, 17%). Таке саме зазначено в листі № 11552/6/17-0715.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ нецільова благодійна допомога відображається таким чином:

  • у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу, встановленого на 1 січня такого року (1500 грн. для 2012 р.), тобто та, що не оподатковується, — з ознакою доходу 169 «Сума благодійної допомоги»;
  • у розмірі перевищення над відповідним граничним розміром, тобто та, що оподатковується, — з ознакою доходу 127 «Інші доходи».

Слід також зауважити про обов'язки працівника, який отримував протягом року нецільову благодійну допомогу, якщо її загальна сума перевищує вищезазначений граничний розмір: відповідно до абзацу четвертого пп. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 Податкового кодексу такий працівник зобов'язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням суми отриманої допомоги.

Нагадаємо, що працівник (фізична особа) повинен подати податкову декларацію до органів ДПС за своїм місцезнаходженням у строк до 1 травня року, що настає за звітним (пп. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 цього Кодексу).

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Як уже зазначалося, єдиний внесок нараховується й утримується з виплат, які належать до заробітної плати, але матеріальна виплата разового характеру не належить до фонду заробітної плати. Тому єдиний внесок на матеріальну виплату, що має разовий характер, не нараховується та не утримується.

Крім того, така виплата, як матеріальна допомога разового характеру, що надається окремим працівникам у зв'язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, класифікується в п. 14 розділу першого Переліку № 1170 як така, на яку не нараховується ЄСВ. Таке саме зазначено в листі № 2929/03-30.

У табл. 2 на умовному числовому прикладі наведено бухгалтерський та податковий облік нарахування та виплати матеріальної допомоги, що має разовий характер (допомога у сумі 2000 грн. виплачується працівникові адміністративного підрозділу у 2012 р.).

Таблиця


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дебет

Кредит

Сума

Доходи

Витрати

1

Нараховано матеріальну допомогу у 2012 р.

94

66

2000,00

-

-

2

Утримано ПДФО [(2000 — 1500) х 15%]

66

64

75,00

-

-

3

Перераховано матеріальну допомогу на картковий рахунок працівника (2000 — 75)

66

31

1925,00

-

-

4

Перераховано ПДФО до бюджету

64

31

75,00

-

-