ПДФО
Тема: ПДФО

Податок на доходи фізичних осіб: оподаткування премій та подарунків

На Новий рік нас чекають подарунки, привітання, святкування, фуршети, корпоративні вечірки. Отримувати подарунки можна не лише від рідних та близьких людей, а й для себе чи своїх дітей від підприємства та профспілкової організації.

Умови запровадження і  розміри надбавок, доплат, премій, винагород та  інших заохочувальних, компенсаційних і  гарантійних виплат визначаються підприємствами, установами, організаціями самостійно у  колективному договорі з  дотриманням норм і  гарантій, передбачених законодавством, генеральною та  галузевими (регіональними) угодами. Якщо колективний договір на підприємстві, в установі, організації не укладено, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності — з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (ст. 97 КЗпП).

У цій статті розглянемо порядок оподаткування податком на доходи фізичних осіб новорічних подарунків і різних видів заохочувальних виплат.


Преміювання працівників

Відповідно до пп. 14.1.48 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу заробітна плата для цілей розділу ІV цього Кодексу — це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні й компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв'язку з відносинами трудового найму згідно із законом.

Працівникам можуть видаватися премії як разові, так і ті, що мають систематичний характер (наприклад, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій).

Незалежно від того, якого виду премія видається, вона включається до фонду оплати праці як додаткова заробітна плата або інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

Під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом,обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності (п. 164.6 ст. 164 Податкового кодексу).

Відповідно до п. 167.1 ст. 167 Кодексу ставка податку становить 15% бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 — 167.5 цієї статті) у тому числі, але не виключно, у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.

Якщо база оподаткування, визначена з урахуванням норм п. 164.6 ст. 164 цього Кодексу щодо зазначених доходів, у календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, до суми такого перевищення застосовується ставка 17%.

Новорічні подарунки

Заохочувати персонал роботодавець може також подарунками.

Вартість безоплатно отриманих працівниками товарів (подарунків) включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 Податкового кодексу).

Згідно з пп. 14.1.47 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу додатковим благом вважаються кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов'язаний з виконанням обов'язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім випадків, прямо передбачених нормами розділу IV зазначеного Кодексу). Отже, виданий працівнику подарунок може бути визнано додатковим благом лише в тому випадку, якщо його не можна розцінити як заробітну плату.

Підпунктом 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу передбачено, що якщо вартість дарунків не перевищує 50% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року (у 2012 р. — 536,50 грн.), за винятком грошових виплат у будь-якій сумі, такі доходи не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Якщо вручення подарунків планується здійснити у січні наступного року, необхідно буде керуватися нормами законодавства України про розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2013 р.

У разі якщо вартість подарунків, одержаних платником протягом звітного місяця, перевищуватиме 50% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, згідно з нормами п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу такі подарунки підлягатимуть оподаткуванню за ставкою в розмірі 15 або 17% від суми перевищення.

Відповідно до пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 цього Кодексу якщо додаткові блага надаються у негрошовій формі, сума податку об'єкта оподаткування обчислюється за правилами, визначеними п. 164.5 цієї статті.

Тобто під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких установлено Податковим кодексом, помножена на коефіцієнт, що обчислюється за такою формулою:

К = 100 : (100 — Сп),

де К — коефіцієнт; Сп — ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування.

Згідно з пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу вищезазначені доходи, отримані платниками податку, відображаються податковим агентом у податковому розрахунку за формою № 1ДФ. За ознакою «160» відображається вартість новорічних подарунків, надана в розмірі, що не перевищує 50% мінімальної заробітної плати, та за ознакою «126» — у разі перевищення такої суми.

Новорічні дитячі подарунки за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Відповідно до п. 6 ст. 34 Закону № 2240 за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності надаються, зокрема, такі види матеріального забезпечення та соціальних послуг, як забезпечення оздоровчих заходів (оплата путівок на санаторно-курортне лікування застрахованим особам та членам їх сімей до дитячих оздоровчих закладів, утримання санаторіїв-профілакторіїв, надання соціальних послуг у позашкільній роботі з дітьми, у тому числі придбання дитячих новорічних подарунків) (статті 47, 48 цього Закону).

Статтею 48 Закону № 2240 визначено, що за рахунок коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, у межах асигнувань, що визначаються щороку при затвердженні бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) на наступний фінансовий рік, здійснюється часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв підприємств, установ, навчальних закладів та організацій, утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, дитячих оздоровчих таборів і позашкільного обслуговування, у тому числі придбання дитячих новорічних подарунків, у порядку, визначеному правлінням Фонду.

За поданням відділень Фонду правління Фонду щороку розглядає та затверджує програми (у розрізі районів) щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей, які включають санаторно-курортне лікування, оздоровлення в санаторіях-профілакторіях, пансіонатах, дитячих оздоровчих таборах, утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, позашкільне обслуговування, у тому числі придбання дитячих новорічних подарунків, та їх кошторис. Витрати на ці цілі здійснюються за рахунок коштів, передбачених бюджетом Фонду (ст. 49 Закону № 2240).

Механізм витрачання коштів Фонду на придбання дитячих новорічних подарунків, планування, отримання, розподілу та забезпечення дітей застрахованих осіб новорічними подарунками визначено Порядком № 48.

Згідно з п. 1.5 зазначеного Порядку застрахована особа (батько, мати, усиновлювач, опікун/піклувальник) має право отримати в поточному році лише один новорічний подарунок за рахунок коштів Фонду на дитину, якій станом на 1 січня наступного календарного року не виповнилося 14 років.

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються суми державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат і надання соціальних та реабілітаційних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи грошові компенсації інвалідам, на дітей-інвалідів при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів, суми допомоги по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування й у формі фінансової допомоги інвалідам з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом (пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу).

Таким чином, вартість дитячих новорічних подарунків для дітей осіб, визначених п. 1.5 Порядку № 48, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на підставі пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42