Інші податки
Тема: Патентування

Реалізація новорічних та карнавальних костюмів

Суб'єкт господарювання займається виготовленням та реалізацією новорічних і карнавальних костюмів, костюмів для танців. Розглянемо, чи потрібно в такому випадку придбавати торговий патент.


Торговий патент — це державне свідоцтво з обмеженим строком дії на провадження певного виду підприємницької діяльності, користування яким передбачає своєчасне внесення до бюджету відповідного збору (пп. 14.1.250 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Порядок справляння збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності встановлено ст. 267 зазначеного Кодексу.

Підпунктом 267.1.1 п. 267.1 цієї статті визначено, що платниками збору є суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи — підприємці), їхні відокремлені підрозділи, які отримують в установленому цією статтею порядку торгові патенти та провадять, зокрема, торговельну діяльність у пунктах продажу товарів.

Відповідно до пп. 14.1.246 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу торговельна діяльність — це роздрібна й оптова торгівля, діяльність у торговельно-виробничій (ресторанне господарство) сфері за готівку, інші готівкові платіжні засоби та з використанням платіжних карток.

Термін «пункт продажу товарів» визначено пп. 14.1.211 цього пункту. Це, зокрема:

  • магазин, інша торговельна точка, що розташовані в окремому приміщенні, будівлі або їх частині і мають торговельний зал для покупців або використовують для торгівлі його частину;
  • кіоск, палатка, інша мала архітектурна форма, яка розташована в окремому приміщенні, але не має вбудованого торговельного залу для покупців;
  • автомагазин, розвозка, інший вид пересувної торговельної мережі;
  • лоток, прилавок, інший вид торговельної точки у відведеному для торговельної діяльності місці, крім лотків і прилавків, що надаються в оренду суб'єктам господарювання — фізичним особам і розташовані в межах спеціалізованих підприємств сфери торгівлі — ринків усіх форм власності;
  • оптова база, склад-магазин, інші приміщення, що використовуються для здійснення оптової торгівлі за готівку, інші готівкові платіжні засоби та з використанням платіжних карток.

Тобто якщо суб'єкт господарювання виготовляє і реалізує новорічні та карнавальні костюми за готівку через пункти продажу товарів, спеціально відведені для цієї мети, то торговий патент потрібно придбавати, крім випадку, якщо такий суб'єкт обрав спрощену систему оподаткування, обліку і звітності відповідно до глави першої розділу XIV Податкового кодексу.