Статті

Облігації внутрішньої державної позики — крок до інвестиційної привабливості національної економіки

Необхідність утримання обсягу державного боргу на економічно безпечному рівні, підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості національної економіки призвели до зміщення акценту з внутрішнього боргу в національній валюті в бік валютних внутрішніх позик. З метою здійснення на внутрішньому фінансовому ринку достатнього обсягу запозичень передбачено підвищення ефективності функціонування внутрішнього ринку державних цінних паперів і розширення доступу до міжнародного ринку капіталу.


Залучаємо валюту всередині країни

На сьогодні для суб'єктів ринку України стають привабливими державні облігації, номіновані в іноземній валюті, дохідність яких еквівалентна єврооблігаціям держави. Валютні внутрішні позики дають змогу, по-перше, економити на відсоткових виплатах, по-друге, нарощувати золотовалютні резерви.

Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) — державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій. Номінальну вартість облігацій внутрішніх державних позик України може бути визначено в іноземній валюті. Емісія державних облігацій регулюється законом України про державний бюджет на відповідний рік, яким встановлюються граничні розміри державного зовнішнього і внутрішнього боргу. Рішення про розміщення облігацій зовнішніх і внутрішніх державних позик України та умови їх випуску приймаються згідно з Бюджетним кодексом України.

Емісія державних облігацій України є частиною бюджетного процесу і не підлягає регулюванню Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що є суттєвою відмінністю від операцій з іншими цінними паперами.

Мінфіну України доручено виступати емітентом і розміщувати державні облігації, номіновані в іноземній валюті, визначати час здійснення та обсяги випуску, визначати строки обігу та відсоткову ставку (ціну продажу), передбачати щороку в проекті закону про державний бюджет на відповідний рік кошти, необхідні для обслуговування та погашення, виступати від імені Кабінету Міністрів України гарантом своєчасного погашення та сплати доходу за облігаціями, що випускаються відповідно до цієї постанови, а також вирішувати за погодженням з Нацбанком України питання випуску, розміщення та погашення облігацій.

Мінфін України завдяки інструменту державних цінних паперів стає серйозним конкурентом банкам щодо залучення валютних заощаджень всередині країни. Поява державних казначейських зобов'язань, номінованих в іноземній валюті, умови розміщення та погашення яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.2012 р. № 836, посилюють позицію Мінфіну України. Зазначені казначейські зобов'язання на пред'явника в документарній формі загальним обсягом 200 млн. дол. США із строком обігу 24 місяці номінальною вартістю 500 дол. США слід розповсюджувати серед фізичних осіб. Їх дохідність та умови обігу конкурують з депозитними вкладами. Пропонуючи ринку нові форми внутрішніх запозичень, держава розраховує, що новий інструмент допоможе акумулювати вільні кошти на фінансовому ринку та, відповідно, позитивно вплине на платіжний баланс.

Вимоги до державних облігацій внутрішніх позик

На ринку ОВДП правила гри встановлює постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 р. № 80 «Про випуски облігацій внутрішніх державних позик».

Основні умови випуску та порядок розміщення короткострокових і середньострокових державних облігацій, короткострокових або середньострокових державних облігацій, номінованих в іноземній валюті, середньострокових державних облігацій з достроковим погашенням, номінованих в іноземній валюті, довгострокових державних облігацій з достроковим погашенням, довгострокових амортизаційних державних облігацій, довгострокових державних облігацій, середньострокових і довгострокових державних облігацій з індексованою вартістю визначено в додатках до зазначеної постанови.

Первинні дилери на ринку державних цінних паперів за результатами проведених відборів укладають договори про співпрацю
з Мінфіном України. Перелік таких дилерів постійно оновлюється на офіційному сайті Мінфіну України. Державні облігації внутрішніх позик реалізуються дилерами фізичним та юридичним особам на добровільних засадах. Генеральним агентом з обслуговування випуску та погашення вищенаведених державних облігацій є Нацбанк України.

У середньостроковій стратегії управління державним боргом на 2012 — 2014 рр., затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2012 р. № 607, зазначено, що активізація роботи з державними цінними паперами дала змогу істотно підвищити привабливість національного фондового ринку для інвесторів і проводити більш гнучку політику у сфері управління державним боргом.

Водночас середньострокова перспектива у борговій сфері характеризується високим ризиком запозичення та помірним відсотковим ризиком. Крім того, потенційними факторами, що можуть збільшити ризики для України, є такі:

  • зменшення попиту на вітчизняні товари та послуги на зовнішньому ринку;
  • погіршення показників платіжного балансу;
  • девальвація/ревальвація національної валюти;
  • погіршення ситуації на світовому фінансовому ринку;
  • недостатнє функціонування банківського сектора та його залежність від зовнішніх кредитних ресурсів.

Нові фінансові інструменти — нові податкові норми

Слід зазначити, що ринок державних цінних паперів має значення не лише як сегмент в структурі фінансового ринку, а й як важлива частина податкової політики держави.

Поява нових фінансових інструментів потребує вдосконалення податкових норм щодо операцій з цінними паперами. Сьогодні маємо законодавчі ініціативи щодо оподаткування фінансових інструментів з урахуванням світових тенденцій, однією з позицій яких є збереження їх податкової привабливості.