Бухоблік
Тема: Труд і зарплата

Витрати на охорону праці

До редакції «Вісника» надійшов лист із запитаннями: як розраховуються витрати на охорону праці — не менш як 0,5% від фонду оплати праці або не менш як 0,5% суми виручки від реалізації продукції? Чи потрібно враховувати зміни до Закону про охорону праці? Розглянемо відповіді у цій статті.


Cтаттею 19 Закону про охорону праці врегульовано питання фінансування заходів з охорони праці. До 25.06.2011 р. ст. 19 цього Закону  було визначено, що для підприємств незалежно від форм власності або фізичних осіб, які використовують найману працю, витрати на охорону праці становлять не менше ніж 0,5% від суми реалізованої продукції. Але з 25.06.2011 р. набрав чинності Закон № 3458, яким внесено зміни до статей 19 та  43 Закону про охорону праці, якими визначено, що для підприємств незалежно від форм власності або фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, витрати на охорону праці становлять не менше ніж 0,5% від фонду оплати праці за попередній рік.

Змінами, внесеними Законом № 3458, встановлено, що базою для обчислення мінімальної річної суми витрат на охорону праці є фонд оплати праці за попередній рік.

Конкретизовано максимальний розмір штрафу за недотримання законодавства про охорону праці — він не може перевищувати 5% середньомісячного фонду заробітної плати за попередній рік.

Запроваджено штрафну санкцію за недотримання вимог ст. 19 Закону про охорону праці щодо мінімального розміру витрат на охорону праці — із розрахунку 25% різниці між розрахунковою мінімальною сумою витрат на охорону праці у звітному періоді і фактичною сумою цих витрат за такий період.

Змінено розмір пені за несплату або неповну сплату штрафів — на несплачену суму штрафу (його частини) з розрахунку 120% річних облікової ставки Нацбанку України, що діяла в період такої несплати, за кожен день прострочення.

Положення статей 19 і 43 Закону про охорону праці до і після внесених змін подано у порівняльній таблиці:

Положення статей 19 і 43
Закону про охорону праці

Редакція
до 25.06.2011 р.

Редакція
після 25.06.2011 р.

Мінімальний розмір витрат на охорону праці (ст. 19)

Не менше ніж 0,5% від суми реалізованої продукції

Не менше ніж 0,5% від фонду оплати праці за попередній рік

Максимальний розмір штрафу за порушення законодавства про охорону праці (ст. 43)

Не може перевищувати 5% місячного фонду заробітної плати юридичної чи фізичної особи, яка відповідно до законодавства використовує най-ману працю

Не може перевищувати 5% середньомісячного фонду заробітної плати за попередній рік юридичної чи фізичної особи, яка відповідно до законодавства використовує найману працю

Штраф за порушення вимог ст. 19 щодо мінімального розміру витрат на охорону праці

Не передбачено

Із розрахунку 25% різниці між розрахунковою мінімальною сумою витрат на охорону праці у звітному періоді та фактичною сумою цих витрат за такий період

Несплата або неповна сплата штрафу юридичними чи фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю

Нарахування на суму штрафу пені у розмірі 2% за кожний день прострочення

 

Нарахування пені на несплачену суму штрафу (його частини) з розрахунку 120% річних облікової ставки Нацбанку України, що діяла в період такої несплати, за кожен день прострочення

 

Слід зазначити, що згідно з пп. «є» пп. 138.8.5 п. 138.8 ст. 138 Податкового кодексу витрати на охорону праці, понесені відповідно до законодавства, включаються до складу загальновиробничих витрат і відповідно до складу витрат, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування.

Відповідно до ст. 19 Закону про охорону праці видано постанову № 994, якою затверджено Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення і придбання яких включаються до витрат. Саме цим Переліком і слід керуватися при віднесенні понесених витрат до витрат на охорону праці.