Новини
Тема: Податок на прибуток

Внесення коштів до статутного фонду дочірнього підприємства

Чи вважається витратами підприємства внесення коштів до статутного фонду дочірнього підприємства?


Юридична особа, яка виступає засновником (учасником) іншого підприємства, є інвестором, а особа, що формує свій статутний капітал за рахунок засновників (учасників), — емітентом.

Для інвестора операція з внесення коштів до статутного фонду кваліфікується як операція інвестиційної діяльності. Інвестор, який вносить кошти до статутного капіталу, здійснює придбання активу (фінансової інвестиції у вигляді корпоративних прав).

Відповідно до пп. «б» пп. 14.1.81 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — Податковий кодекс) фінансові інвестиції — це господарські операції, що передбачають придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та/або інших фінансових інструментів. До фінансових інвестицій, зокрема, належать прямі інвестиції, під якими розуміють господарські операції, що передбачають внесення коштів або майна в обмін на корпоративні права, емітовані юридичною особою при їх розміщенні такою особою.

Кошти, внесені до статутного фонду дочірнього підприємства, інвестор відображає в складі витрат за правилами оподаткування, встановленими для операцій з торгівлі цінними паперами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами. Порядок оподаткування таких операцій визначено п. 153.8 ст. 153 Податкового кодексу.

Зокрема, для цілей цього підпункту під терміном «витрати» слід розуміти суму коштів або вартість майна, сплачену (нараховану) платником податку продавцю (у тому числі емітенту під час розміщення) цінних паперів або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав, як компенсація їх вартості. До складу витрат включається також сума будь-якої заборгованості покупця, яка виникає у зв'язку з таким придбанням.

Отже, при внесенні коштів до статутного фонду дочірнього підприємства витрати, сплачені (нараховані) таким платником податку емітенту цінних паперів, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від відчуження таких цінних паперів.


«Гаряча» телефонна лінія за участю заступника начальника
Управління адміністрування податку на прибуток та податкових платежів
Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України
Олега АНГЕЛОВА

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42