Новини
Тема: Податок на прибуток

Повернення коштів при виході із числа засновників

Як у податковому обліку підприємства-засновника відображаються кошти або вартість майна, які повертаються йому у разі виходу із числа засновників? Чи вважається виплатою дивідендів сума, що повертається, яка перевищує розмір внеску? У якому рядку декларації з податку на прибуток відображається така операція?


Сума коштів або вартість майна, що повертається платнику податку у разі його виходу із числа засновників, не враховуються у складі доходів такого платника у розмірі, що не перевищує вартості придбання акцій, часток, паїв (пп. 136.1.13 п. 136.1 ст. 136 Податкового кодексу).

Сума, що перевищує суму внесених коштів або вартості майна, не вважається виплатою дивідендів, але для цілей оподаткування вважається доходом і враховується у складі доходів при обчисленні об'єкта оподаткування у тому звітному періоді, в якому відбувається таке повернення.

У Податковій декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженій наказом Мінфіну України від 28.09.2011 р. № 1232 (за текстом — декларація), платник податку — засновник у звітному періоді його виходу із числа засновників одночасно відображає витрати на придбання корпоративних прав у емітента в рядку 1.2 додатка ЦП до декларації та дохід, отриманий від викупу емітентом корпоративних прав, — у рядку 1.1 цього додатка. Сума перевищення, отримана емітентом від викупу корпоративних прав, над витратами, сплаченими (нарахованими) таким засновником, відображається у рядку 1 додатка ЦП до декларації з відповідним перенесенням до рядка 03.20 додатка ІД до декларації та, відповідно, до рядка 03 цієї декларації.


«Гаряча» телефонна лінія за участю заступника начальника
Управління адміністрування податку на прибуток та податкових платежів
Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України
Олега АНГЕЛОВА

«Гарячі лінії»

Дата: 28 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42