Податок на прибуток

Кошти цільового фінансування

Вугледобувне підприємство є учасником цільової програми створення нових робочих місць. Для цілей реалізації цієї програми підприємство отримує кошти з Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України у вигляді капітальних трансфертів. Чи враховується у складі доходів сума коштів, отриманих на зазначені заходи?


Відповідно до пп. 135.5.10 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу інші доходи включають суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або бюджетів, отримані платником податку.

Доходом у разі отримання коштів цільового фінансування з фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або бюджетів згідно з п. 137.2 ст. 137 Податкового кодексу визнається:

  • сума коштів, що дорівнює частині амортизації об'єкта інвестування (основних засобів, нематеріальних активів), пропорційній частці отриманого платником податку з бюджету цільового фінансування капітальних інвестицій у загальній вартості таких інвестицій в об'єкт (пп. 137.2.1);
  • цільове фінансування для компенсації витрат (збитків), яких зазнало підприємство, та фінансування для надання підтримки підприємству без установлення умов витрачання таких коштів на виконання в майбутньому певних заходів — з моменту його фактичного отримання (пп. 137.2.2);
  • цільове фінансування, крім випадків, зазначених у підпунктах 137.2.1 та 137.2.2 п. 137.2 цієї статті Податкового кодексу, протягом тих періодів, у яких було здійснено витрати, пов'язані з виконанням умов цільового фінансування (пп. 137.2.3).

Отже, кошти, отримані з Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України у вигляді капітальних трансфертів, у тому числі учасниками цільової Програми створення нових робочих місць у вугледобувних регіонах, визнаються доходом згідно з п. 137.2 ст. 137 Податкового кодексу та враховуються при визначенні об'єкта оподаткування.