Новини
Тема: Податок на прибуток

Документи для підтвердження здійснених витрат

Чи вважається бухгалтерська довідка достатньою підставою для підтвердження витрат з реалізації зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва?


Ні, однієї бухгалтерської довідки недостатньо для підтвердження витрат з реалізації зворотних відходів. Вона є одним із видів первинних документів, які підтверджують здійснення витрат з реалізації зворотних відходів, але  цього не досить для відображення таких витрат у податковому обліку.

Відповідно до п. 138.2 ст. 138 Податкового кодексу витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II цього Кодексу.

До таких документів, зокрема, але не виключно, належать рахунок-фактура, платіжні доручення, акт приймання-передачі, інші регістри бухгалтерського обліку тощо.


«Гаряча» телефонна лінія за участю заступника начальника
Управління адміністрування податку на прибуток та податкових платежів
Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України
Олега АНГЕЛОВА