Новини
Тема: Податок на прибуток

Документи для підтвердження здійснених витрат

Чи вважається бухгалтерська довідка достатньою підставою для підтвердження витрат з реалізації зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва?


Ні, однієї бухгалтерської довідки недостатньо для підтвердження витрат з реалізації зворотних відходів. Вона є одним із видів первинних документів, які підтверджують здійснення витрат з реалізації зворотних відходів, але  цього не досить для відображення таких витрат у податковому обліку.

Відповідно до п. 138.2 ст. 138 Податкового кодексу витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II цього Кодексу.

До таких документів, зокрема, але не виключно, належать рахунок-фактура, платіжні доручення, акт приймання-передачі, інші регістри бухгалтерського обліку тощо.


«Гаряча» телефонна лінія за участю заступника начальника
Управління адміністрування податку на прибуток та податкових платежів
Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України
Олега АНГЕЛОВА

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42