Новини
Тема: Податок на прибуток

Відображення у декларації витрат з реалізації зворотних відходів

У якому рядку декларації відображаються витрати з реалізації зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва?


Відповідно до п. 138.8 ст. 138 Податкового кодексу собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг складається з витрат, прямо пов'язаних з виробництвом таких товарів, виконанням робіт, наданням послуг, зокрема прямих матеріальних витрат.

До складу прямих матеріальних витрат включається вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу виготовленого товару, виконаної роботи, наданої послуги, придбаних напівфабрикатів та комплектувальних виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат. Прямі матеріальні витрати зменшуються на вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва, які оцінюються в порядку, визначеному в положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку (пп. 138.8.1 п. 138.8 ст. 138 Податкового кодексу).

Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг) при заповненні декларації відображається у складі витрат операційної діяльності (рядок 05) та виокремлюється у рядку 05.1 декларації.

Значення рядка 05.1 визначається на підставі даних бухгалтерського обліку платника. Зокрема, у разі реалізації зворотних відходів платник самостійно на вартість таких відходів, отриманих у процесі виробництва, повинен зменшити свої прямі матеріальні витрати, що вплинуть на результат самої собівартості.


«Гаряча» телефонна лінія за участю заступника начальника
Управління адміністрування податку на прибуток та податкових платежів
Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України
Олега АНГЕЛОВА