Інші податки

Звітність в електронному вигляді

Чи  повинен платник податків подавати звітність в електронному вигляді, якщо у нього немає технічних можливостей?


Відповідно до п. 49.3 ст. 49 Податкового кодексу податкова декларація подається до органу державної податкової служби за вибором платника податків, якщо інше не передбачено цим Кодексом, одним із таких способів: особисто платником або уповноваженою на це особою; надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення; засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Пунктом 49.4 ст. 49 Податкового кодексу визначено, що платники податків, які належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації до органу державної податкової служби в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Критерії розподілу платників податків на великі, середні та малі передбачено п. 7 ст. 63 Господарського кодексу, яким визначено, що підприємства залежно від кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації продукції за рік можуть бути віднесені до малих, середніх або великих підприємств.

Малими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, у яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує 70 млн. грн.

Великими підприємствами визнаються підприємства, у яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує 250 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму 100 млн. грн. Усі інші підприємства визнаються середніми.

Отже, якщо підприємство належить до категорії малих підприємств відповідно до вимог п. 7 ст. 63 Господарського кодексу, то таке підприємство подає податкову звітність до органу ДПС за власним вибором в один із способів, передбачених п. 49.3 ст. 49 Податкового кодексу.