Податок на прибуток

Експертна оцінка орендованого майна

Чи включаються до витрат платника податку на прибуток — орендаря витрати, пов’язані з експертною оцінкою орендованого майна?


Умови укладання господарських договорів установлено у главі 20 розділу IV Господарського кодексу.

Згідно з п. 2 ст. 180 цього Кодексу господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов.

Істотними умовами договору оренди є, зокрема, об’єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації) (ст. 284 Господарського кодексу).

Таким чином, вартість об’єкта оренди має бути визначена до укладання такого договору.

Порядок розрахунку об’єкта оподаткування з податку на прибуток визначено у розділі ІІІ Податкового кодексу.

Витрати, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів та повинні бути пов’язані з господарською діяльністю такого платника.

Отже, враховуючи те, що витрати пов’язані з проведенням експертної оцінки орендованих об’єктів основних засобів, тобто іншої особи, такі витрати не є витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такого платника, а тому ці витрати не враховуються при визначенні об’єкта оподаткування.