Новини

Нове в реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків

Мін’юст України зареєстрував 29.11.2012 р. за № 2007/22319 наказ Мінфіну України, яким затверджено нове Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (далі — Положення).

Положення розроблено з метою забезпечення вдосконалення порядку реєстрації фізичних осіб — платників податків у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (далі — Державний реєстр).

Основні зміни, запроваджені в новому Положенні:

  • встановлено нові строки реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі та в окремому реєстрі Державного реєстру для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків — строк реєстрації тепер становить п’ять днів;
  • внесено зміни до облікової картки фізичної особи — платника податків за формою № 1ДР та до повідомлення фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, за формою № 1П та змінено порядок їх подання, а саме: при реєстрації фізичної особи в Державному реєстрі або в окремому реєстрі Державного реєстру орган ДПС надає фізичній особі, яка подає облікову картку фізичної особи або повідомлення, для ознайомлення положення статей 17, 63 та 70 Податкового кодексу щодо прав та обов’язків фізичної особи — платника податків та мети збору персональних даних у Державному реєстрі. Фізична особа після ознайомлення у відповідній графі проставляє свій підпис. Облікова картка фізичної особи або повідомлення подається до органу ДПС за місцем проживання, або за бажанням фізичної особи — до органу ДПС за місцем отримання доходів, або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування. Фізична особа, яка не має постійного місця проживання в Україні, подає облікову картку фізичної особи до органу ДПС за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування;
  • змінено форму документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі (картка платника податків), і порядок його видачі: на звороті документа друкуватиметься інформація (текст повідомлення) про права та обов’язки фізичної особи — платника податків та мету збору персональних даних у Державному реєстрі. За отриманням документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, або для отримання відмітки у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта фізична особа може звернутися до органу ДПС за місцем проживання фізичної особи або за місцем отримання доходів, або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування. Фізичні особи — громадяни України, які не мають постійного місця проживання в Україні, або тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, отримання доходів, місцезнаходження іншого об’єкта оподаткування, можуть звернутися за отриманням документа або відмітки у паспорті до будь-якої ДПІ. В такому разі строк видачі документа може бути продовжено до 10 робочих днів;
  • скорочено строк видачі довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків, яка надається протягом п’яти робочих днів з дня подання заяви;
  • встановлено нові строки внесення змін до Державного реєстру та окремого реєстру Державного реєстру — п’ять днів;
  • внесено зміни до форми заяв про внесення змін до Державного реєстру за формами № 5ДР та № 5ДРП;
  • до Положення додаються розділ «Порядок отримання відомостей із Державного реєстру» та додатки, в яких визначається форма заяви на отримання відомостей про доходи/джерела доходів з Державного реєстру та форми довідок щодо отриманих доходів/джерел доходів фізичних осіб. Строк надання цих відомостей з Державного реєстру — п’ять днів.

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, одночасно втрачає чинність наказ ДПА України від 17.12.2010 р. № 954.


Наказ від 06.11.2012 р. № 1147