Інші податки
Тема: Податок на прибуток

Податок на прибуток підприємств

Нова ставка податку на прибуток

З 01.01.2013 р. відбудеться чергове зниження загальної ставки податку на прибуток підприємств — у наступному році вона становитиме 19% (п. 10 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу).

Топ-новиною наступного року є авансовий порядок сплати податку на прибуток підприємств

З 01.01.2013 р. докорінно змінюється підхід до декларування та сплати платниками податку на прибуток податкових зобов'язань.

Так, головною новацією є те, що платники податку на прибуток щомісяця зобов'язані будуть сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і строки, встановлені для місячного податкового періоду.

Розмір авансового внесу становитиме не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік без подання податкової декларації.

У січні — лютому 2013 р. авансовий внесок з податку на прибуток сплачуватиметься у розмірі 1/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за дев'ять місяців 2012 р. 

Авансовий внесок щомісяця сплачуватимуть платники податку на прибуток, у яких об'єкт оподаткування за останній річний звітний податковий період перевищує 10 млн. грн.

Водночас є винятки із цих правил для:

 • платників, які за результатами минулого року не отримали прибутку, а за підсумками І кварталу стали прибутковими. Такі платники зобов'язані подавати декларації за півріччя, три квартали та рік і сплачувати податок за даними таких декларацій;
 • платників, які за результатами минулого року отримали прибуток, а за підсумками І кварталу стали збитковими. Такі платники щокварталу подають декларації і з ІІ кварталу не сплачують авансові внески, а сплачують податок за даними квартальних декларацій.

Авансові внески не сплачуватимуть:

 • новостворені підприємства;
 • виробники сільськогосподарської продукції;
 • неприбуткові установи (організації);
 • платники податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 млн. грн.

Такі платники сплачуватимуть податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році.

Порядок подання податкової звітності

Починаючи з 01.01.2013 р. платники податку на прибуток подаватимуть декларацію з податку на прибуток тільки один раз за підсумками року.

Водночас є винятки із цих правил для:

 • платників податку, дохід яких перевищує 10 млн. грн., але які за результатами минулого року не отримали прибутку, а за підсумками І кварталу стали прибутковими. Такі платники зобов'язані подавати декларації за півріччя, три квартали та рік і сплачувати податок за даними таких декларацій;
 • платників, які за результатами минулого року отримали прибуток, а за підсумками І кварталу стали збитковими. Такі платники щокварталу подають декларації і з ІІ кварталу не сплачують авансові внески, а сплачують податок за даними квартальних декларацій.

Звичайна ціна по-новому

З 1 січня наступного року набирає чинності ст. 39 Податкового кодексу.

З цієї дати звичайна ціна на товари, роботи та послуги вважається договірною ціною, якщо не буде доведено іншого, зокрема якщо звичайну ціну неможливо буде встановити. При цьому обов'язок доведення факту невідповідності договірної та звичайної цін покладається на органи податкової служби. Водночас орган ДПС має право звернутися до платника із запитом про обґрунтування договірної ціни (п. 39.14 вищезазначеної статті Кодексу).

Найцікавішою нормою цієї статті є п. 39.15, яким визначено, що у разі відхилення договірних цін від звичайних менш як на 20% таке відхилення не може бути підставою для донарахування відповідних сум податку. Крім того, законом встановлено особливий порядок визначення суми податкового зобов'язання у разі відхилення договірної ціни від звичайної. Прийняте за результатами перегляду ціни й відповідного перерахування об'єкта оподаткування податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним, якщо воно буде оскаржено платником або якщо встановлену в ньому суму грошового зобов'язання не буде сплачено у визначений термін. У такому разі сума недоїмки підлягає стягненню з платника за позовом податкового органу через суд у звичайній процедурі позовного провадження.

Водночас ст. 39 Податкового кодексу містить докладний опис методів визначення звичайної ціни, а також перелік випадків, коли застосування звичайної ціни є обов'язковим. Перелік не є вичерпним, тому звичайні ціни можуть застосовуватись і в інших випадках, установлених цим Кодексом.

Старий-новий порядок оподаткування страховиків

З 2013 р. припиняє дію п. 8 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу, згідно з яким до 31.12.2012 р. було встановлено особливий порядок оподаткування страхової діяльності. Отже, з нового року страховики повинні керуватися ст. 156 Податкового кодексу.

Так, відповідно до Закону № 5412 об'єктом оподаткування страховика є його доходи, визначені пп. 156.1.1 п. 156 ст. 156 Податкового кодексу, а не прибуток, як раніше. Тобто по суті порядок оподаткування страховиків не зазнає істотних змін відносно п. 8 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу.

Водночас згідно з пп. 156.3.1 п. 156.3 ст. 156 цього Кодексу страховики ведуть окремий облік доходів та витрат, пов'язаних із провадженням страхової діяльності та іншої діяльності, не пов'язаної із страховою.

При цьому з 01.01.2013 р. Законом № 5412 встановлюються також ставки оподаткування страховиків — 0, 3 та 19% (п. 4 розділу першого цього Закону).

Нововведення для великих платників податків

З 01.01.2013 р. набирає чинності Порядок № 787, яким відповідно до п. 39.16 ст. 39 Податкового кодексу встановлено правила укладення та виконання договорів про ціноутворення для цілей оподаткування між великим платником податків та органами ДПС.

Так, для укладення договору про ціноутворення для цілей оподаткування великий платник податків подає до органу ДПС заяву та такі документи:

 • проект договору, підписаний керівником (уповноваженою особою) великого платника податків, у двох примірниках;
 • копії статуту, установчого договору;
 • копії договорів поставки, крім договорів поставки товарів (робіт, послуг) великому платникові податків непов'язаними особами у разі, коли їх вартість становить менш як 95% загальної вартості товарів (робіт, послуг), необхідних для виробництва певного виду продукції, а також інших договорів за рішенням такого платника;
 • інформацію про пов'язаних осіб за формою, затвердженою Мінфіном України.

Строк розгляду заяви та документів становить 20 днів.

Голова ДПС України у разі згоди з умовами такого договору підписує два примірники, які мають однакову юридичну силу, один з яких надсилається великому платнику податків.

Внесення змін до договору або його розірвання здійснюються за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Нові пільги в оподаткуванні прибутку підприємств

Для суб'єктів індустрії програмної продукції:

Законом № 5091 підрозділ 10 розділу ХХ Податкового кодексу доповнено новими нормами, згідно з якими терміном на 10 років встановлюється пільгова система оподаткування для суб'єктів індустрії програмної продукції, яка передбачає сплату податку на прибуток за ставкою 5% (п. 15 цього підрозділу Кодексу). Зазначена пільга застосовуватиметься з 1 січня 2013 р.

При цьому платникам, які мають бажання застосовувати нову пільгу, потрібно відповідати критеріям, визначеним у пп. 1.4 п. 15 Податкового кодексу, за наявності яких такі суб'єкти вважатимуться суб'єктами індустрії програмної продукції. Зазначена категорія платників податку повинна вести окремий облік доходів та витрат, пов'язаних з отриманням прибутку від здійснення видів економічної діяльності, визначених у пп. 1.5 цього пункту Кодексу (пп. 1.3 п. 15 підрозділу 10 розділу ХХ цього Кодексу).

Водночас слід врахувати, що згідно з новою нормою Податкового кодексу суб'єкти господарювання, які підпадають під дію зазначеної норми, повинні зареєструватися в органі ДПС (пп. 1.6 п. 15 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу).

Для суб'єктів господарювання, які реалізують проекти в пріоритетних галузях економіки:

з наступного року для зазначеної категорії запроваджується пільга щодо податку на прибуток. Зокрема, отриманий ними прибуток оподатковується за такими ставками:

 • з 01.01.2013 р. по 31.12.2017 р. — 0%;
 • з 01.01.2018 р. по 31.12.2022 р. — 8%;
 • з 01.01.2023 р. — 16%.

Згідно з нормами Закону № 5205 така пільга запроваджується для суб'єктів господарювання, які планують реконструкцію або модернізацію виробництва на суму від 0,5 до 3 млн. євро. За цієї умови, а також при досягненні двох інших установлених Законом № 5205 критеріїв — нові робочі місця у кількості від 25 до 150 осіб, середня зарплата, що у 2,5 раза перевищує встановлену мінімальну, — платник податку може бути звільнений від сплати податку на прибуток до 2017 р. та отримати право на застосування методу прискореної амортизації основних засобів, що також важливо. При цьому сума пільги не може перевищувати суму інвестиції підприємця. Облік діяльності на пільгових умовах ведеться окремо (п. 10 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу).

Розрахунок податкових різниць

Новацією є те, що у звітності платників податку на прибуток підприємств враховуватимуться податкові різниці (п. 1 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу), тобто різниці, які виникають між оцінкою та критеріями визначення доходів, витрат, активів і зобов'язань за правилами бухгалтерського та податкового обліку. Таким чином, таке нововведення є ще одним кроком на шляху до уніфікації податкового та бухгалтерського обліку.

«Гарячі лінії»

Дата: 3 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42