Інші податки
Тема: ПДВ

Податок на додану вартість

У 2013 р. податкове законодавство вдосконалюватиметься. З 01.01.2013 р. набирають чинності понад 50 норм Податкового кодексу, більшість якихщодо очікуваного зниження податкового навантаження.
Розглянемо детальніше зміни в оподаткуванні ПДВ, які відбудуться з початку нового року.


Пільги щодо оподаткування ПДВ суб'єктів індустрії програмної продукції

Змінами, внесеними до Податкового кодексу Законом № 5091, створено базові економічні умови для розвитку в Україні індустрії програмної продукції.

Зокрема, встановлено тимчасове, з 01.01.2013 р. до 01.01.2023 р., звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції.

Для цілей оподаткування ПДВ відповідно до цієї норми до програмної продукції належать:

  • результат комп'ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп'ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів;
  • криптографічні засоби захисту інформації.

Зауважимо, що під пільговий режим не підпадають операції з імпорту програмної продукції.

Пільги щодо оподаткування інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки

З 01.01.2013 р. набирають чинності зміни, внесені Законом № 5211 до підрозділу 3 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу, який матиме назву «Особливості оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення на митну територію України устаткування, обладнання та комплектуючих, що не виробляються в Україні, платниками податку — підприємствами суднобудівної промисловості та суб'єктами господарювання, які реалізують інвестиційні проекти, схвалені відповідно до Закону України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць».

Зауважимо, що Закон № 5205, яким визначено основи державної політики в інвестиційній сфері протягом десятиріччя, набирає чинності також з 01.01.2013 р. і встановлює, що державна підтримка надаватиметься суб'єктам інвестиційної сфери, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, перелік яких визначає Кабінет Міністрів України.

Зазначено, що інвестиційним вважатиметься проект, який передбачається реалізувати на новоствореному або діючому підприємстві, на якому буде проведено реконструкцію або модернізацію, та який відповідає встановленим критеріям щодо загальної кошторисної вартості, кількості створених нових робочих місць для працівників, безпосередньо задіяних у виробничих процесах, та середньої заробітної плати працівників.

Змінами, внесеними Законом № 5211 до Податкового кодексу щодо ПДВ, установлено, що суб'єкти господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, схвалені відповідно до Закону № 5205, тимчасово, з 01.01.2013 р. до 31.12.2022 р. включно, при ввезенні в митному режимі імпорту на митну територію України устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, що звільняються від оподаткування ввізним митом у порядку, визначеному пп. 10 п. 4 розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу, за умови оформлення митної декларації можуть за власним бажанням видавати митному органу (а митний орган зобов'язаний прийняти) податковий вексель на суму податкового зобов'язання з ПДВ, визначену в такій митній декларації.

Строк погашення податкового векселя для суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, схвалені відповідно до Закону № 5205, настає на 60 календарний день з дня його видачі митному органу.

Водночас слід зазначити, що з 01.01.2013 р. наберуть чинності зміни, внесені Законом № 5210 до Митного кодексу, якими встановлено звільнення від сплати ввізного мита до 01.01.2018 р. операцій із ввезення суб'єктами господарювання під час реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки устаткування (обладнання) та комплектуючих до нього, крім підакцизних, для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів, якщо такі товари не були у використанні, не виробляються та не мають аналогів в Україні.

Пільги щодо ПДВ при реалізації проектів (програм) за рахунок міжнародної технічної допомоги

Змінами, внесеними Законом № 5412, установлено, що з 01.01.2013 р. тимчасово, на період реалізації проектів (програм) за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до ініціативи країн Великої вісімки «Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення», звільнятимуться від оподаткування ПДВ операції із:

  • ввезення на митну територію України товарів у митному режимі імпорту, що не виробляються в Україні, визначених пп. 11 п. 4 розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу. Перелік і порядок ввезення таких товарів визначаються Кабінетом Міністрів України. У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку має збільшити податкові зобов'язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму ПДВ, що мала бути сплачена в момент імпорту таких товарів, а також зобов'язаний сплатити пеню відповідно до Податкового кодексу;
  • постачання на митній території України товарів (крім підакцизних товарів і товарів груп 124 згідно з УКТ ЗЕД) та надання послуг, якщо такі товари/послуги оплачуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до ініціативи країн Великої вісімки «Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення». Перелік товарів/послуг та порядок здійснення таких операцій визначаються Кабінетом Міністрів України. У разі порушення вимог, установлених цим порядком, платник податку, який фактично скористався правом на податкову пільгу, вважається таким, що умисно ухиляється від оподаткування, і до такого платника застосовуються штрафні (фінансові) санкції, встановлені цим Кодексом.

Змінено розміри сплати переробними підприємствами позитивної різниці між сумою податкових зобов'язань та сумою податкового кредиту

З 01.01.2013 р. буде змінено розміри сплати переробними підприємствами позитивної різниці між сумою податкових зобов'язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду, визначеної у податковій декларації з ПДВ щодо діяльності з постачання продукції. Зокрема, такі підприємства сплачуватимуть до спеціального фонду Державного бюджету України 40%, а на спеціальний рахунок, відкритий ними в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, — 60%.

Оподаткування операцій із ввезення спеціалізованих транспортних засобів

З 01.01.2013 р. припинить дію норма п. 25 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу, згідно з якою звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання, у тому числі операції із ввезення на митну територію України спеціалізованих транспортних засобів, таких як автомобілі швидкої медичної допомоги товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, які призначені для використання закладами охорони здоров'я і оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів або за замовленням відповідних розпорядників бюджетних коштів.

Отже, з початку нового 2013 р. зазначені операції оподатковуватимуться ПДВ на загальних підставах.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42