Інші податки
Тема: ПДФО

Податок на доходи фізичних осіб

Податок на доходи фізичних осіб регулюється розділом IV Податкового кодексу. З 1 січня 2013 р. відбудеться чимало змін у порядку оподаткування певних видів доходів.
Розглянемо детальніше, що чекає на платників податку з набранням чинності такими змінами.


Оподаткування доходів при відчуженні транспортних засобів

Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого майна регламентовано ст. 173 Податкового кодексу, до якої Законом № 5413 внесено зміни.

Так, з 01.01.2013 р. не оподатковуватиметься дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, та/або мотоцикла, та/або мопеда. На сьогодні чинною нормою Кодексу передбачено сплату податку з такого доходу за ставкою 1%.

Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року двох та більше об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, та/або мотоцикла, та/або мопеда, оподатковуватиметься за ставкою 5%.

Змінами, внесеними Законом № 5413 для цілей оподаткування, буде змінено порядок визначення вартості легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда, а саме: дохід від продажу (обміну) легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначатиметься виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу або не нижче його оціночної вартості, визначеної згідно із законом (за вибором платника податку).

Тобто ухваленими змінами платнику надано право самостійно обрати один із способів визначення вартості відчужуваного майна, а саме: використати оціночну вартість, визначену згідно із законом, або середньоринкову вартість відповідного транспортного засобу.

Середньоринкова вартість легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів визначатиметься щокварталу центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (для кожної марки, моделі таких транспортних засобів з урахуванням року випуску та пробігу, на підставі аналізу фактичних цін продажу відповідних транспортних засобів), й оприлюднюватиметься на офіційному веб-сайті цього органу в режимі вільного доступу до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Крім того, змінами передбачено, що вартість легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів, отриманих у спадщину чи дарунок, які підлягають оподаткуванню згідно з нормами Податкового кодексу, визначатиметься у порядку, встановленому для визначення доходу під час купівлі-продажу рухомого майна, тобто з використанням за вибором платника податку або середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу, або оціночної вартості, визначеної згідно із законом.

Крім того, уточнено правила нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу (міни) об'єктів рухомого майна:

  • нотаріус посвідчує відповідний договір купівлі-продажу (міни) об'єктів рухомого майна (крім легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів) за наявності документа про оцінку майна та документа про сплату до бюджету продавцем (сторонами договору міни) податку, обчисленого виходячи з ціни, зазначеної в договорі;
  • при продажу (обміні) легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів відповідні договори посвідчуються нотаріусом за наявності документа про сплату до бюджету продавцем (сторонами договору міни) податку, обчисленого виходячи із зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче середньоринкової вартості таких транспортних засобів;
  • якщо при продажу (обміні) легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів проводиться їх оцінка згідно із законом, нотаріус посвідчує відповідні договори за наявності документа про сплату до бюджету продавцем (сторонами договору міни) податку, обчисленого виходячи з такої оціночної вартості таких транспортних засобів, та документа про оцінку транспортних засобів.

Оподаткування доходів, отриманих за зданий брухт

У п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу наведено перелік доходів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку. Законом № 5083 внесено зміни до Податкового кодексу, згідно з якими такий перелік буде розширено, а саме: з 01.01.2013 р. до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включатиметься сума доходу, отримана платником податку за здані (продані) ним вторинну сировину, побутові відходи, брухт кольорових металів, включаючи використані (виснажені) акумулятори електричні свинцево-кислотні (код 8548 10 21 00 згідно з УКТ ЗЕД), залишки та брухт електричних акумуляторів із вмістом свинцю (код 8548 10 91 00 згідно з УКТ ЗЕД).

Слід зазначити, що залишається незмінною норма Податкового кодексу, якою передбачено, що дохід, отриманий від продажу брухту дорогоцінних металів Нацбанку України,  не оподатковується.

Оподаткування доходів, отриманих від продажу власної сільгосппродукції

Законом № 5412 внесено зміни до підпунктів 165.1.24, 165.1.48 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу, які регламентують порядок оподаткування доходу від продажу продукції власного виробництва.

Так, змінами встановлено, що з 01.01.2013 р. до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включатимуться доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй у розмірах, встановлених Земельним кодексом для ведення:

  • садівництва та/або для будівництва й обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) та/або для індивідуального дачного будівництва. При цьому якщо власник сільськогосподарської продукції має ще земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), але не використовує їх (здає в оренду або обслуговує), отримані ним доходи від продажу сільськогосподарської продукції не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
  • особистого селянського господарства та/або земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), сукупний розмір яких не перевищує 2 га. При цьому розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці другому пп. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу, а також розмір виділених в натурі (на місцевості) земельних часток (паїв), які не використовуються (здаються в оренду, обслуговуються), не враховуються.

Якщо розмір зазначених земельних ділянок перевищує 2 га, дохід від продажу сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуванню на загальних підставах.

При продажу сільськогосподарської продукції (крім продукції тваринництва) її власник має надати податковому агенту копію довідки про наявність у нього земельних ділянок. Оригінал довідки зберігається у власника сільськогосподарської продукції протягом строку позовної давності з дати закінчення дії такої довідки. Довідка видається сільською, селищною або міською радою за місцем податкової адреси (місцем проживання) платника податку протягом п'яти робочих днів з дня отримання відповідною радою письмової заяви про видачу такої довідки.

При продажу власної продукції тваринництва груп 1 — 5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД отримані від такого продажу доходи не є оподатковуваним доходом, якщо їх сума сукупно за рік не перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. Такі фізичні особи здійснюють продаж зазначеної продукції без отримання довідки про наявність земельних ділянок.

У разі коли сума отриманого доходу перевищує встановлений розмір, фізична особа зобов'язана надати органу ДПС довідку про самостійне вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва, що видається у довільній формі сільською, селищною або міською радою за місцем податкової адреси (місцем проживання) власника продукції тваринництва. Якщо довідкою підтверджено вирощування проданої продукції тваринництва безпосередньо платником податку, оподаткуванню підлягає дохід, що перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

Якщо таким платником податку не підтверджено самостійне вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва, доходи від продажу якої він отримав, такі доходи підлягають оподаткуванню на загальних підставах.

Крім того, не включатимуться до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу:

  • кооперативні виплати члену виробничого сільськогосподарського кооперативу, а також кошти, що повертаються члену сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу внаслідок надміру сплаченої ним вартості послуг, наданих кооперативом;
  • розмір (сума, вартість) паю, що повертається члену сільськогосподарського виробничого кооперативу у разі припинення ним членства в кооперативі. Перевищення розміру (суми, вартості) паю понад розмір (суми, вартості) пайових внесків підлягає оподаткуванню в порядку, встановленому для оподаткування інвестиційного прибутку.