Новини
Тема: ФСП

Надходження коштів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги та процентів за депозитом

Чи включаються до загальної суми доходу при визначенні частки сільськогосподарського товаровиробництва такі надходження коштів на поточний рахунок платника податку, як проценти за депозитом, поворотна (безповоротна) фінансова допомога?


Загальна сума доходу підприємства визначається відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15, затвердженого наказом Мінфіну України від 29.11.99 р. № 290 (далі — ПБО 15). Згідно з п. 7 ПБО 15 визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами: дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); інші операційні доходи; фінансові доходи; інші доходи; надзвичайні доходи.

Для визначення загальної суми доходу сільгосптоваровиробника підсумовують кредитові обороти за субрахунками 791 «Результат операційної діяльності», 792 «Результат фінансових операцій», 793 «Результат іншої звичайної діяльності», 794 «Результат надзвичайних подій» (рядок 2 Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва, затвердженого наказом Мінагрополітики України від 26.12.2011 р. № 772).

Відповідно до п. 5 ПБО 15 дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Визначення фінансової допомоги наведено у пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — Податковий кодекс). Так, поворотна фінансова допомога - це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.

Проценти за депозитом та безповоротна фінансова допомога включаються до загальної суми доходу при визначенні частки сільгосптоваровиробництва, оскільки відповідають умовам визначення доходу. Поворотна фінансова допомога не включається до загальної суми доходу при визначенні частки сільгосптоваровиробництва, оскільки не відбувається збільшення суми власного капіталу, за умови, що її повернуто у встановлений термін.


«Гаряча» телефонна лінія за участю начальника відділу платежів за землекористування
та місцевих податків Управління місцевих, ресурсних, рентних та неподаткових платежів
Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України Катерини ГРИВНАК

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42