Новини
Тема: ФСП

Земельна ділянка як внесок у спільну діяльність

Підприємство — платник ФСП планує укласти договір про спільну діяльність без створення юридичної особи (далідоговір про спільну діяльність), предметом якого є здійснення сторонами спільної діяльності з вирощування сільгосппродукції. За умовами договору передбачається, що внеском кожної зі сторін у спільну діяльність є: сторони 1земельні ділянки, передані у користування стороні 2 для вирощування сільськогосподарської продукції (договір оренди земельних ділянок між стороною 1 та органом державної влади зареєстровано у Державному земельному кадастрі в порядку, встановленому законом); сторони 2безпосереднє ведення діяльності з вирощування сільськогосподарської продукції та її продажу. Чи правомірне за вищезазначених обставин укладення договору про спільну діяльність?


Відповідно до ст. 93 Земельного кодексу право оренди земельної ділянки — це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності.

Право оренди земельної ділянки може відчужуватися, у тому числі продаватися на земельних торгах, а також передаватись у заставу, спадщину, вноситися до статутного капіталу власником земельної ділянки — на строк до 50 років, крім випадків, визначених законом (п. 5 ст. 93 Земельного кодексу).

Статтею 8¹ Закону України від 06.10.98 р. № 161-XIV «Про оренду землі» встановлено, що право на оренду земельної ділянки державної або комунальної власності не може бути відчужено її орендарем іншим особам, внесено до статутного капіталу, передано у заставу, крім передбачених частиною другою цієї статті випадків.

Винятком з цієї норми є відчуження орендарем права на оренду земельної ділянки державної або комунальної власності, наданої для будівництва житлового будинку, за згодою орендодавця у разі, якщо таке будівництво розпочато, на строк та на умовах, визначених первинним договором оренди, або якщо таке відчуження передбачено цим договором.

При цьому відчужене право оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

Згідно зі ст. 102¹ Земельного кодексу право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) виникає на підставі договору між власником земельної ділянки та особою, яка ви-явила бажання користуватися цією земельною ділянкою для таких потреб, відповідно до Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV (далі — Цивільний кодекс).

Отже, в даному випадку операція з передачі земельної ділянки як внеску у спільну діяльність неможлива, оскільки земельна ділянка не є власністю учасника спільної діяльності, а використовується ним на підставі договору оренди.

За наявності згоди орендодавця такий учасник може передати орендовану земельну ділянку або її частину в суборенду.


«Гаряча» телефонна лінія за участю начальника відділу платежів за землекористування
та місцевих податків Управління місцевих, ресурсних, рентних та неподаткових платежів
Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України
Катерини ГРИВНАК