Інші податки
Тема: Податковий борг

Списання підприємствам суднобудівної промисловості санкцій, нарахованих на податковий борг, у зв’язку із запровадженням економічного експерименту

З 01.01.2013 р. набирає чинності Закон № 5209, яким передбачено визнання суднобудування пріоритетною галуззю економіки України та запровадження у суднобудівній галузі економічного експерименту.

Метою запровадження державного регулювання відповідних відносин є підтримка з боку держави ефективного розвитку суднобудівної галузі в Україні, створення для підприємств суднобудівної промисловості умов, необхідних для збільшення обсягу виробництва продукції та надходжень до держбюджету, за рахунок підвищення ефективності та конкурентоспроможності продукції суднобудування.

Відповідно до цього Закону одним із стабілізаційних заходів покращення ситуації, що склалася на підприємствах суднобудівної промисловості, а також у дослідно-конструкторських організаціях, які надають послуги таким підприємствам, визначено механізм прощення.

Статтею 4 Закону № 5209 передбачено, що списанню підлягають суми фінансової відповідальності за порушення законодавства з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосованої у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені.

Тобто списання поширюється на всі види штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та пені.

Загальні положення щодо застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) передбачено главою 11 розділу ІІ Податкового кодексу, а стосовно нарахування пені — главою 12 цього розділу.

Обов'язковою умовою такого списання є те, що такі суми повинні залишатися не сплаченими до бюджету на дату прийняття рішення про списання і продовжувати обліковуватися в інформаційній системі органів ДПС за такими платниками податків — підприємствами суднобудівної промисловості на зафіксовану Законом № 5209 дату — станом на 01.01.2013 р.

Цим Законом передбачено, що списання проводиться у порядку, встановленому Податковим кодексом.

Положення щодо списання безнадійного податкового боргу регламентуються ст. 101 глави 9 розділу ІІ Податкового кодексу та Порядком № 1034.

Виходячи з положень Закону № 5209, з метою уникнення неточностей, пов'язаних із віднесенням певних підприємств до переліку суб'єктів, на яких поширюється процедура списання, передбачено використовувати коди, присвоєні органами статистики згідно з КВЕД ДК 009:2010.

Отже, списання відповідно до Закону № 5209 поширюється на таких суб'єктів:

 • підприємства суднобудівної промисловості згідно з класом 30.11 групи 30.1 розділу 30, класом 33.15 групи 33.1 розділу 33 КВЕД ДК 009:2010;
 • дослідно-конструкторські організації, що надають послуги підприємствам суднобудівної промисловості відповідно до класу 72.19 групи 72.1 розділу 72, класу 71.12 групи 71.1 розді-лу 71, класу 71.20 групи 71.2 розділу 71 КВЕД ДК 009:2010.

Клас 30.11 «Будування суден і плавучих конструкцій»

Розшифровуючи клас 30.11 групи 30.1 «Будування суден і човнів» розділу 30 «Виробництво інших транспортних засобів» секції C «Переробна промисловість» КВЕД ДК 009:2010, слід зазначити, що до нього належать такі види економічної діяльності:

 • будування промислових суден: пасажирських, поромів, вантажних суден, танкерів, буксирів тощо;
 • будування військових кораблів;
 • будування риболовних суден і переробних плавучих рибозаводів;
 • будування транспортних засобів на повітряній подушці (крім суден розважального типу);
 • будування бурових платформ, плавучих або занурювальних;
 • будування плавучих конструкцій: плавучих доків, понтонів, кофердамів, плавучих або наземних пристаней (дебаркадерів), бакенів, плавучих резервуарів, барж, маяків, плавучих кранів, надувних рятувальних плотів тощо;
 • виробництво секцій суден і плавучих конструкцій;
 • модернізація (переобладнання) та реконструкція (відновлення) суден, плавучих платформ і конструкцій;
 • спеціалізоване внутрішнє оснащення суден, плавучих платформ і конструкцій, наприклад послуги з установлення теслярських виробів, електроустаткування, систем кондиціонування повітря;
 • послуги зі спеціалізованих малярських робіт на суднах, плавучих платформах і конструкціях.

Незважаючи на безпосередній зв'язок перелічених нижче видів діяльності з будівництвом суден до класу 30.11 КВЕД ДК 009:2010 не належать (оскільки включені до інших класів), зокрема:

 • виробництво частин суден, крім зібраних корпусів суден: виробництво вітрил включено до класу 13.92; виробництво гребних гвинтів і лопатей для суден включено до класу 25.99; виробництво залізних або сталевих якорів включено до класу 25.99; виробництво суднових двигунів включено до класу 28.11;
 • виробництво навігаціних інструментів включено до класу 26.51;
 • виробництво освітлювального устаткування для суден включено до класу 27.40;
 • виробництво автомобілів-амфібій включено до класу 29.10;
 • виробництво надувних плотів і човнів для відпочинку включено
 • до класу 30.12;
 • спеціалізований ремонт і технічне обслуговування суден і плавучих конструкцій включено до класу  33.15;
 • розбирання суден включено до класу 38.31;
 • здійснення внутрішнього оздоблення інтер'єру суден (крім виконання малярських і теслярських робіт) включено до класу 43.3.

Також до цього класу не належать судна для спорту та відпочинку.

Клас 33.15 «Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів»

До класу 33.15 групи 33.1 «Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування» розділу 33 «Ремонт і монтаж машин і устаткування» секції C «Переробна промисловість» згідно з КВЕД ДК 009:2010 належать:

 • ремонт і технічне обслуговування суден;
 • ремонт і технічне обслуговування човнів.

Цей клас не включає: заводський капітальний ремонт суден (належить до класу 30.1); ремонт двигунів для суден і човнів (належить до класу 33.12); демонтаж (розбирання) суден (належить до класу 38.31).

Клас 72.19 «Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук»

Також до сфери дії Закону № 5209 віднесено клас 72.19 групи 72.1 «Дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук» розділу 72 «Наукові дослідження та розробки» секції M «Професійна, наукова та технічна діяльність», який включає:

 • дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук, крім біотехнологій: у сфері природничих наук; у сфері інженерії та технологій; у сфері медичних наук; у сфері сільського господарства;
 • багатогалузеві дослідження й розробки переважно у сфері прикладних технічних наук.

Клас 71.12 «Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах»

Клас 71.12 групи 71.1 «Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування» розділу 71 «Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження» секції M «Професійна, наукова та технічна діяльність» включає:

 • інженерний дизайн (тобто застосування законів і принципів інженерії в конструюванні машин, доборі матеріалів, інструментів, структур, процесів і систем) та консультування у сферах: проектування машинобудування, промислового будівництва; проектів будівництва інженерних споруд, гідротехнічних споруд і транспортного будівництва; проектів управління водними ресурсами; проектів у сфері електроніки та електротехніки, добувної інженерії, хімічної технології, машинобудування, організації виробництва, системотехніки, техніки безпеки;
 • розроблення проектів систем кондиціонування, охолодження, інженерні розробки щодо контролю санітарного стану та забруднення навколишнього середовища, боротьби із шумом тощо;
 • геофізичні, геологічні та сейсмічні дослідження;
 • діяльність у сфері геодезії: вимірювання земельних ділянок та їх меж; гідрологічні розвідувальні роботи; роботи з вивчення підземних шарів; картографічна діяльність і діяльність із надання даних щодо просторових параметрів.

Цей клас не включає:

 • спробне буріння у зв'язку із подальшим добуванням корисних копалин, що належить до класів  09.10, 09.90;
 • розроблення стандартного програмного забезпечення, що відноситься до класів 58.29, 62.01;
 • консультування у сфері інформатизації, що відноситься до класів 62.02, 62.09;
 • технічні випробування, що відноситься до класу 71.20;
 • інженерні дослідження і розробки, що відноситься до класу 72.19;
 • промисловий дизайн, що відноситься до класу 74.10;
 • аерофотозйомку, що відноситься до класу 74.20.

Клас 71.20 «Технічні випробування та дослідження»

Клас 71.20 групи 71.2 «Технічні випробування та дослідження» розділу 71 «Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження», секції M «Професійна, наукова та технічна діяльність» включає:

 • проведення фізичних, хімічних, інших випробувань щодо всіх видів матеріалів, які підлягають аналізу, та продуктів, у тому числі: акустичні та вібраційні випробування; дослідження складу мінералів та вмісту в них домішок тощо; дослідження у сфері гігієни харчування, у тому числі ветеринарний контроль і контроль за виробництвом харчових продуктів; дослідження фізичних та експлуатаційних характеристик матеріалів, таких як сила, товщина, зносостійкість, радіоактивність тощо; випробування властивостей і надійності матеріалів; випробування експлуатаційних характеристик механізмів: двигунів, автомобілів, електронного устаткування тощо; радіографічне тестування зварених швів і стиків; аналіз руйнувань; дослідження та виміри параметрів навколишнього середовища: забруднення повітря та водних ресурсів тощо;
 • сертифікацію продуктів, у тому числі товарів народного споживання, двигунів, повітряних транспортних засобів, контейнерів під тиском, атомних електростанцій тощо;
 • періодичні випробування автотранспортних засобів на предмет дорожньої безпеки;
 • випробування із застосуванням моделей і макетів (наприклад, повітряних транспортних засобів, водної техніки, гребель тощо);
 • діяльність міліцейських лабораторій.

Цей клас не включає:

 • тестування матеріалів, які взяті у тварин, віднесене до класу 75.00;
 • зорову діагностику, дослідження й аналіз медичних і стоматологічних матеріалів, віднесене до класу 86.

Надалі така деталізація надасть змогу уникати зайвих непорозумінь під час проведення списання податковими органами платежів платникам податків та щодо чіткого визначення (ідентифікації) кола підприємств, що мають право брати участь в економічному експерименті, тобто на які поширюється дія Закону № 5209.

Насамкінець зазначимо, що перший крок у започаткованому економічному експерименті буде зроблено вже найближчим часом, а в результаті проведення процедури прощення заборгованості певному колу підприємств слід очікувати стабілізації їх фінансово-економічного стану.

Отже, у 2023 р. після завершення десятирічного економічного експерименту у суднобудівній промисловості та у сфері, пов'язаній із наданням дослідно-конструкторських послуг суднобудівній галузі, слід очікувати найбільшого економічного ефекту від запровадження такого експерименту.