Податок на прибуток

Пільги для підприємств легкої промисловості

Чи звільняється від оподаткування прибуток підприємства легкої промисловості, отриманий від основної діяльності?


Згідно з абзацом «б» п. 17 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 01.01.2011 р. звільняється від оподаткування прибуток, отриманий від основної діяльності підприємств легкої промисловості (групи 17 —19 КВЕД ДК 009:2005), крім підприємств, які виробляють продукцію на давальницькій сировині.

Водночас п. 21 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу встановлено, що вивільнені від оподаткування кошти мають цільове призначення.

Механізм цільового використання коштів, вивільнених від оподаткування, визначено Порядком № 299.

Пунктом 2 цього Порядку  встановлено, що вивільнені кошти спрямовуються платниками податку виключно на збільшення обсягів виробництва (надання послуг), переоснащення матеріально-технічної бази, запровадження новітніх технологій, пов’язаних з основною діяльністю таких платників, та/або на повернення кредитів, використаних на зазначені цілі, і сплату процентів за ними.

За результатами кожного звітного (податкового) періоду платник податку, який застосовує пільги, складає та подає за місцем своєї реєстрації звіт про використання вивільнених коштів за формою, затвердженою наказом № 1685. Зазначений звіт подається разом з декларацією з податку на прибуток підприємства.

У разі невикористання платником податку залишків вивільнених коштів станом на 1 квітня року, що настає за періодом звільнення від обкладання податком на прибуток підприємств, податкові зобов’язання такого платника із зазначеного податку за I квартал такого року підлягають збільшенню на суму залишку (п. 5 Порядку № 299).

У разі порушення вимог щодо цільового використання вивільнених від оподаткування коштів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання з цього податку за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до норм Податкового кодексу.

Отже, прибуток, отриманий підприємством легкої промисловості від основної діяльності (групи 17 —19 КВЕД ДК 009:2005), звільняється від оподаткування строком на 10 років починаючи з 01.01.2011 р. (абзац «б» п. 17 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу).

При цьому на підприємства легкої промисловості, які виробляють продукцію на давальницькій сировині, зазначена пільга не поширюється.