Інші податки
Тема: Інше

Уникнення подвійного оподаткування

З 01.01.2013 р. в Україні набирають чинності положення Конвенції між Урядом України та Урядом Мексиканських Сполучених Штатів про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та майно.


В результаті укладення цієї Конвенції підприємці обох країн одержують гарантії того, що прибутки, одержані від підприємницької діяльності на території другої країни, а також із джерел у цій другій країні у вигляді дивідендів, процентів, роялті, не підлягатимуть подвійному оподаткуванню. Конвенція також гарантує, що прибутки підприємців однієї держави оподатковуватимуться у другій державі за тих самих умов, що й прибутки підприємців цієї другої держави.

Конвенція встановлює правила оподаткування доходів, які одержує резидент однієї держави від діяльності на території або із джерел у другій державі, зокрема доходів від підприємницької діяльності, одержуваних через постійне представництво, доходів від нерухомого майна, від міжнародних перевезень, від роботи за наймом, доходів артистів і спортсменів, гонорарів директорів, пасивних доходів (дивідендів, процентів, роялті) тощо.

Щодо оподаткування так званих пасивних доходів (дивідендів, процентів, роялті), одержуваних із джерел в Україні резидентом Мексики, який не здійснює комерційної діяльності в Україні через постійне представництво, то Конвенцією не надається виключне право оподаткування таких видів доходу країні — джерелу доходу або країні — резиденції одержувача доходу.

Право на оподаткування такого доходу мають обидві країни, але право країни — джерела доходу обмежене певною, встановленою у відповідних статтях Конвенції ставкою оподаткування: для дивідендів — 5% (за умови володіння 25% капіталу компанії, що сплачує дивіденди); для процентів — 10%, а в деяких випадках — 0%; для роялті — 10%.

З укладенням Конвенції компетентні органи України та Мексики одержують правову основу для обміну інформацією, необхідною для виконання положень цієї Конвенції або національних законодавств, що стосуються податків будь-якого виду та визначення, а також щодо надання допомоги та сприяння іншій державі у стягненні податків цієї іншої держави.

Для України таким компетентним органом для цілей Конвенції є Міністерство фінансів України, а його уповноваженим представником — Державна податкова служба України.

Право на використання переваг Конвенції надається відповідно до положень ст. 103 Податкового кодексу.