Інші податки
Тема: Фінансова і статистична звітність

Фінансова звітність за міжнародними стандартами

Відповідно до ст. 1 Закону про бухоблік міжнародні стандарти фінансової звітності (далі — МСФЗ)це прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, якими визначено порядок складання фінансової звітності. Водночас згідно зі ст. 121 цього Закону для складання фінансової звітності застосовуються МСФЗ, якщо вони не суперечать цьому Закону та офіційно оприлюднені на веб-сайті Мінфіну України http://www.minfin.gov.ua


Окремі аспекти застосування МСФЗ у перші звітні періоди визначає МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності».

Хто звітує за МСФЗ починаючи зі звітних періодів 2012 року

Згідно зі змінами, внесеними Законом № 3332 до Закону про бухоблік (п. 2 ст. 121), фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами складають публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а також підприємства, що здійснюють господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Крім того, п. 2 Порядку № 419 визначено, що фінансова звітність і консолідована фінансова звітність складаються за МСФЗ публічними акціонерними товариствами, банками, страховиками починаючи з 01.01.2012 р., а також підприємствами, які провадять господарську діяльність за такими видами:

  • грошове (крім банків) та фінансове посередництвоз 01.01.2013 р.;
  • недержавне пенсійне забезпеченняз 01.01.2013 р.;
  • допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва та страхуванняз 01.01.2014 р.

Згідно з п. 3 ст. 121 Закону про бухоблік підприємства, крім вищезазначених, самостійно визначають доцільність застосування МСФЗ для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності. Те саме зазначено в п. 5 ст. 8 цього Закону.

Таким чином, будь-яке підприємство може самостійно перейти на складання звітності за МСФЗ.

Що потрібно зробити підприємству для переходу за власним бажанням на складання фінансової звітності за МСФЗ

Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів (п. 2 ст. 8 Закону про бухоблік).

Наприклад, якщо в установчих документах зазначено, що питання організації бухгалтерського обліку повинен вирішувати керівник підприємства, то саме керівник і повинен видавати відповідний наказ по підприємству. Фактично це буде наказ про організацію бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

У наказі зазначатиметься про перехід на складання фінансової звітності за МСФЗ, визначення елементів нової облікової політики тощо.

План рахунків та Інструкція про його застосування

Слід нагадати, що План рахунків застосовується усіма підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (крім банків і бюджетних установ) незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також виділеними на окремий баланс філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб (далі — підприємства).

Тобто План рахунків має застосовуватися в тому числі тими підприємствами, які складають звітність за МСФЗ.

У Плані рахунків немає субрахунків. Він містить виключно синтетичні рахунки (рахунки першого порядку).

Як зазначено в преамбулі до Плану рахунків, субрахунки до синтетичних рахунків запроваджуються підприємствами, які складають звітність за МСФЗ самостійно виходячи з потреб управління, контролю, аналізу та звітності.

Субрахунки до рахунків, передбачених Планом рахунків, установлено Інструкцією № 291. Однак підприємства, які складають звітність за МСФЗ, Інструкцію не застосовують. Як уже зазначалося, вони запроваджують субрахунки самостійно.

«Гарячі лінії»

Дата: 3 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42