Інші податки

Порядок придбання торгових патентів на провадження торговельної діяльності

До редакції «Вісника» надійшов лист від підприємства, яке планує встановити термінали (кіоски самообслуговування) з продажу автобусних квитків за готівковий та безготівковий розрахунок на території автовокзалу, з яким буде укладено договір оренди частини нежитлового приміщення, що відповідає санітарним і пожежним вимогам. Чи повинно підприємство у такому випадку отримувати торговий патент і сплачувати збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності?

Розглянемо відповідь на це запитання.

Статтею 267 Податкового кодексу визначено платників, об'єкт оподаткування та порядок справляння збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності (далі — збір).

Так, відповідно до пп. 267.1.1 п. 267.1 вищезазначеної статті цього Кодексу платниками збору є суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особипідприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують у встановленому цією статтею порядку торгові патенти та провадять види підприємницької діяльності, визначені цим підпунктом, зокрема торговельну діяльність у пунктах продажу товарів.

Визначення торговельної діяльності для цілей розділу XII Податкового кодексу наведено в пп. 14.1.246 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу: це роздрібна та оптова торгівля, діяльність у торговельно-виробничій (ресторанне господарство) сфері за готівку, інші готівкові платіжні засоби та з використанням платіжних карток.

До пунктів продажу товарів, як установлено пп. 14.1.211 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, належать, зокрема, магазини, інші торговельні точки, що розташовані в окремому приміщенні, будівлі чи їх частині й мають торговельний зал для покупців або використовують для торгівлі його частину.

Підпунктом 267.2.2 п. 267.2 ст. 267 цього Кодексу передбачено придбання пільгового торгового патенту при проведенні торговельної діяльності виключно з використанням товарів вітчизняного виробництва, визначених цим підпунктом, зокрема проїзних квитків (пп. «д» вищезазначеної  статті).

Ставка збору за провадження торговельної діяльності з придбанням пільгового торгового патенту встановлюється в розмірі 0,05 розміру мінімальної заробітної плати щороку (пп. 267.3.8. п. 267.3 ст. 267 цього Кодексу).

Згідно з пп. 267.4.6. п. 267.4 ст. 267 Податкового кодексу для провадження торговельної діяльності торгові патенти придбаються окремо для кожного пункту продажу товарів (кожного термінала).

Відповідно до вимог п. 267.4 та пп. 267.5.1 п. 267.5 цієї статті суб'єкт господарювання для придбання торгового патенту подає до органу державної податкової служби за місцем сплати збору (за місцезнаходженням пункту продажу товарів) заявку, яка повинна містити відомості, передбачені пп. 267.4.1 п. 267.4 ст. 267 Кодексу, а саме:

  • найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи);
  • юридичну адресу (місцезнаходження) суб'єкта господарювання, а у разі якщо патент придбається для відокремленого підрозділу —місцезнаходження такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди);
  • вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбається торговий патент;
  • вид торгового патенту;
  • найменування документа про повну або часткову сплату збору;
  • назву та фактичну адресу (місцезнаходження) пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального місця, позначення «виїзна торгівля»;
  • назву, дату, номер документа, що засвідчує право власності (оренди);
  • період, на який придбавається торговий патент.

Установлення будь-яких додаткових умов щодо придбання торгового патенту не дозволяється. Форму Заявки на придбання торгового патенту затверджено наказом № 109.

Слід також зазначити, що згідно з пп. 267.4.2 п. 267.4 ст. 267 Податкового кодексу відомості, наведені в поданій суб'єктом господарювання заявці, звіряються з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких заповнено таку заявку. Звірка відомостей, наведених у поданій суб'єктом господарювання заявці, здійснюється в момент подання такої заявки.

Оригінали або нотаріально посвідчені копії документів, пред'явлені суб'єктом господарювання на звірку, в органі державної податкової служби не залишаються. У разі невідповідності відомостей, наведених у поданій суб'єктом господарювання заявці, документам, на підставі яких заповнено таку заявку, або невнесення до заявки всіх необхідних відомостей орган державної податкової служби має право відмовити у видачі торгового патенту суб'єкту господарювання.