ПДВ

Реєстрація особи платником ПДВ

Які документи подаються разом з реєстраційною заявою платника ПДВ за формою № 1-ПДВ?


Відповідно до абзацу першого п. 182.1 ст. 182 Податкового кодексу якщо особа, яка провадить оподатковувані операції та згідно з п. 181.1 ст. 181 цього Кодексу не є платником податку у зв'язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій є меншими від встановленої зазначеною статтею суми, вважає за доцільне добровільно зареєструватись як платник ПДВ, така реєстрація здійснюється за її заявою.

У зв'язку з цим не є обов'язковим для заповнення рядок розділу 7 реєстраційної заяви платника ПДВ за формою № 1-ПДВ щодо обсягу постачання товарів/послуг іншим платникам ПДВ, а також розділів 8 та 9 заяви стосовно даних про статутний капітал (балансову вартість активів) особи.

Виходячи з вимог п. 183.8 ст. 183 Податкового кодексу рішення про реєстрацію особи платником ПДВ приймається за результатами розгляду ре-єстраційної заяви та документів, які підтверджують постачання товарів/послуг і відповідність вимогам, визначеним ст. 180 (щодо особи — платника ПДВ), п. 181.1 ст. 181 (для обов'язкової реєстрації) та п. 182.1 ст. 182 (для добровільної реєстрації) цього Кодексу.

Підтвердженням відповідності вимогам п. 181.1 ст. 181 та п. 182.1 ст. 182 Податкового кодексу є будь-які первинні документи бухгалтерського обліку, що засвідчують факт здійснення операцій з постачання товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню (акт виконаних робіт, касовий чек, платіжне доручення тощо). Ведення зазначених документів передбачено Положенням № 88. Ре-єстраційні заяви платників ПДВ (разом із додатками) подаються до загального відділу (канцелярії) органу ДПС без будь-якого попереднього розгляду та/або візування реєстраційних заяв іншими структурними підрозділами органу ДПС.