ПДВ

Бюджетне відшкодування

Чи має право платник на бюджетне відшкодування ПДВ, якщо в одному податковому періоді значення різниці між сумою податкових зобов'язань і сумою податкового кредиту є від'ємним, а в наступному — позитивним, яке є меншим за залишок від'ємного значення минулого звітного періоду?


Відповідно до ст. 200 Податкового кодексу сума ПДВ, що підлягає сплаті (перерахуванню) до держбюджету або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.

При позитивному значенні суми, розрахованої згідно з п. 200.1 ст. 200 Податкового кодексу, така сума підлягає сплаті (перерахуванню) до держбюджету у відповідні строки.

При від'ємному значенні суми, розрахованої згідно з цим пунктом, така сума враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до Податкового кодексу), а в разі відсутності податкового боргу зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Якщо в наступному податковому періоді сума, розрахована згідно з цим пунктом, має від'ємне значення, то:

  • бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від'ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до держбюджету, а в разі отримання від нерезидента послуг на митній території України — сумі податкового зобов'язання, включеного до податкової декларації за попередній період за отримані від нерезидента послуги отримувачем послуг;
  • залишок від'ємного значення попередніх податкових періодів після бюджетного відшкодування включається до складу сум, що відносяться до податкового кредиту наступного податкового періоду.

Порядок заповнення податкової декларації з ПДВ за наявності у платника від'ємної різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту визначено у пп. 4.6.3 п. 4.6 розділу п'ятого Порядку № 1492.

Якщо за результатами поточного звітного (податкового) періоду платник податку визначив від'ємне значення різниці між сумою податкових зобов'язань і сумою податкового кредиту (заповнено рядок 19 декларації), така сума враховується у зменшення суми податкового боргу за попередні звітні (податкові) періоди з ПДВ, у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до Податкового кодексу (що значиться на особовому рахунку платника на перше число звітного (податкового) періоду (відображається у рядку 20.1 декларації)), а решта зараховується до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (відображається у рядку 20.2 декларації поточного звітного (податкового) періоду та переноситься до рядка 21.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду) (пп. 4.6.3 п. 4.6 розділу п'ятого Порядку № 1492).

Якщо в наступному звітному податковому періоді різниця між сумою податкових зобов'язань і сумою податкового кредиту з урахуванням залишку такого від'ємного значення минулого звітного (податкового) періоду, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду, має від'ємне значення (рядок 22 декларації), то подається (Д2) (додаток 2) податкової декларації з ПДВ (пп. 4.6.4 п. 4.6 розділу п'ятого Порядку № 1492).

Отже, платник ПДВ має право на бюджетне відшкодування в частині, що дорівнює різниці між сумою від'ємного значення минулого звітного періоду та сумою позитивного значення звітного періоду, за умови, що сума податку фактично ним сплачена постачальникам у попередніх і звітному податкових періодах.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42