ПДВ

Використання суми бюджетного відшкодування до повного її погашення

Чи має право платник ПДВ після закінчення 1095 днів використовувати суму бюджетного відшкодування, зараховану у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних податкових періодів, до повного її погашення?


Відповідно до ст. 200 Податкового кодексу сума ПДВ, що підлягає сплаті (перерахуванню) до держбюджету або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.

При від'ємному значенні суми, розрахованої згідно з п. 200.1 цієї статті, така сума враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цього Кодексу), а в разі відсутності податкового боргу зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Якщо в наступному податковому періоді сума, розрахована згідно з п. 200.1 цієї статті, має від'ємне значення, то:

  • бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від'ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до держбюджету, а в разі отримання від нерезидента послуг на митній території України — сумі податкового зобов'язання, включеного до податкової декларації за попередній період за отримані від нерезидента послуги отримувачем послуг;
  • залишок від'ємного значення попередніх податкових періодів після бюджетного відшкодування включається до складу сум, які відносяться до податкового кредиту наступного податкового періоду.

Згідно з пп. 4.6.5 п. 4.6 розділу п'ятого Порядку № 1492 платники, які відповідно до ст. 200 Податкового кодексу мають право на бюджетне відшкодування ПДВ і заповнили рядок 22 податкової декларації з ПДВ (далі — декларація), здійснюють розрахунок бюджетного відшкодування та подають (Д3) (додаток 3).

Значення рядка 3 (Д3) (додатка 3) переноситься до рядка 23 декларації за поточний звітний (податковий) період. Залежно від обраного платником напряму повернення суми бюджетного відшкодування (на рахунок цього платника у банку або у зменшення податкових зобов'язань з податку на додану вартість наступних податкових періодів) така сума зазначається в рядку 23.1 чи у рядку 23.2 або частково розподіляється у рядках 23.1 та 23.2 декларації.

При цьому платники податку, які мають право на отримання бюджетного відшкодування та прийняли рішення про повернення суми бюджетного відшкодування на рахунок у банку (заповнено рядок 23.1 декларації), подають (Д4) (додаток 4).

Враховуючи зазначене, платник ПДВ, який прийняв самостійне рішення про зарахування частини належної йому суми бюджетного відшкодування у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних податкових періодів та який протягом 1095 днів так і не використав її, має право на використання такої суми бюджетного відшкодування до повного її погашення за умови, що суми бюджетного відшкодування підтверджено перевіркою відповідно до ст. 200 Податкового кодексу.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42