Статті

Інвестдопомога

Сервіс щодо аналізу моделей господарських операцій підприємств з іноземними інвестиціями допоможе уникнути податкових ризиків.

ДПС України започатковує новий проект для підприємств з іноземними інвестиціями з метою стимулювання інвестиційного клімату. Нещодавно Голова ДПС України Олександр КЛИМЕНКО підписав наказ про організацію діяльності сервісу, яким визначено його завдання та порядок роботи. Сервіс є пропозицією від податкової служби механізму, який забезпечить інвесторів інформацією про відповідність господарських проектів податковому законодавству України.


Новий електронний сервіс розглядатиме звернення підприємств з іноземними інвестиціями, аналізуватиме господарські операції та повідомлятиме партнерів про податкові ризики. Листування буде індивідуальним і повністю конфіденційним. При цьому податкова пропонуватиме підприємцям самостійно усунути недоліки до офіційного оформлення господарської операції.

Необхідність впровадження такого сервісу саме на часі. Як у вітчизняних підприємств, так і в інвесторів основною метою діяльності є одержання максимального прибутку. При цьому традиційно використовується побудова бізнес-схем, що передбачають податкову оптимізацію. Однак відсутність знань податкового законодавства і наявність у ньому норм, які дають можливість різного тлумачення, часто призводять до того, що інвесторам складно зрозуміти, за якими рамками оптимізація стає відхиленням.

Негативним фактором також є наявність ринку послуг, що пропонують незаконну з погляду податкового законодавства побудову бізнес-процесів. У вітчизняного менеджменту виникає спокуса ними скористатися без відома роботодавця.

У підсумку для багатьох інвесторів інформація про допущені в ході реалізації інвестиційного проекту порушення стає неприємним сюрпризом. У результаті сам проект дорожчає, оскільки доводиться нести витрати на сплату штрафних санкцій та пені.

Тож аби уникнути непорозумінь у майбутньому, податкова служба пропонує заздалегідь проаналізувати модель господарських операцій.

Звернення підприємств з іноземними інвестиціями щодо проведення аналізу моделі господарської операції з контрагентами приймається ДПС України або Окружною державною податковою службою — Центральним офісом з обслуговування великих платників податків ДПС у паперовому вигляді або засобами електронного зв'язку з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису в порядку, передбаченому для подання звітності в електронному вигляді.

Скористатися сервісом щодо аналізу моделей господарських операцій зможе будь-яке підприємство з іноземними інвестиціями.

Звернення підприємств з іноземними інвестиціями щодо проведення аналізу моделі господарської операції з контрагентами приймається ДПС України або Окружною ДПС — Центральним офісом з обслуговування великих платників податків

У зверненні слід зазначити:

 • назву підприємства, його місцезнаходження, а також адресу, на яку необхідно надіслати висновок;
 • копії документів, які підтверджують статус підприємства з іноземними інвестиціями;
 • викладення обставин про господарську операцію, яку підприємство проводить (планує проводити), з відповідним документальним підтвердженням;
 • реквізити контрагентів, щодо яких підприємство бажає отримати інформацію.

Орган ДПС повинен розглянути звернення та надати мотивований висновок протягом 30 календарних днів. У висновку подаються результати дослідження наданих підприємством первинних документів та відомостей щодо конкретної господарської операції з огляду на:

 • відповідність господарської операції приписам податкового законодавства з посиланням на норми Податкового кодексу;
 • особливості відображення у податковому обліку наслідків її проведення;
 • можливість притягнення до фінансової відповідальності.

За наявності у зверненні посилання на конкретних контрагентів наданню підлягає інформація щодо:

 • реєстрації як платника ПДВ;
 • наявності невідповідностей у правовому статусі таких контрагентів (визнання недійсними установчих документів, реєстрація підприємства на загублені (викрадені) документи тощо);
 • перебування платника в процедурах банкрутства, припинення (ліквідації);
 • наявності/відсутності податкового боргу;
 • залучення в схемах мінімізації податкових зобов'язань тощо.

Орган ДПС зобов'язаний забезпечити збереження конфіденційної та іншої охоронюваної законом інформації, яка стала йому відомою у зв'язку з розглядом звернення підприємства з іноземними інвестиціями.


Ірина ПРОТАС,
головний державний податковий інспектор відділу взаємодії підрозділів
та представництва у судах інтересів ДПС України
Юридичного управління Департаменту правової роботи ДПС України

«Гарячі лінії»

Дата: 28 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42