Оплата праці

Нарахування єдиного внеску на суми компенсації за невикористану відпустку

Чи нараховується єдиний внесок на суми грошової компенсації за невикористану відпустку працівнику, що звільняється?


Базою для нарахування єдиного внеску для роботодавців і найманих працівників є суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці».

Згідно з пп. 2.2.12 п. 2.2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5, суми грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) та додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, у розмірах, передбачених законодавством, включаються до фонду оплати праці у складі фонду додаткової заробітної плати.

Отже, суми компенсації за невикористану відпустку є базою для нарахування та утримання єдиного внеску.