Новини

Особливості оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції

Відповідно до п. 261 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу операції з постачання програмної продукції, тимчасово, з 01.01.2013 р. до 01.01.2023 р., звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

Для цілей цього пункту до програмної продукції відносяться:

  • результат комп'ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп'ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів;
  • криптографічні засоби захисту інформації.

Згідно з вимогами п. 201.14 ст. 201 Податкового кодексу платники податку зобов'язані вести окремий облік операцій з постачання та придбання товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню, а також які звільнено від оподаткування.

Таким чином, звільнення від оподаткування ПДВ поширюється не на окремих суб'єктів господарювання, а на операції з постачання програмної продукції.

Обсяг операцій, звільнених від оподаткування, зазначається у рядку 5 податкової декларації з ПДВ та в таблиці 3 додатка 6 до неї, де зазначається підстава для звільнення.

Щодо права на формування податкового кредиту, то відповідно до ст. 198 Податкового кодексу суми ПДВ, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням товарів/послуг та не-оборотних активів, які призначаються для їх використання в операціях, що звільнені від оподаткування, не відносяться до податкового кредиту та відповідно не можуть призвести до виникнення бюджетного відшкодування.

Обсяги придбання (без ПДВ) таких товарів/послуг, необоротних активів відображаються в рядку 10.2 податкової декларації з ПДВ.

У разі здійснення підприємством операцій з постачання інших товарів/послуг ПДВ справляється з урахуванням норм Податкового кодексу.

При цьому необхідно враховувати, що у разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково — ні, до сум податку, які платник має право віднести до податкового кредиту, включається та частка сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, не-оборотних активів в оподатковуваних операціях (ст. 199 Податкового кодексу).

Зверніть увагу! ДПС України листом від 06.12.2012 р. № 6709/0/61-12/15-1415 повідомила, що звільнення від оподаткування ПДВ поширюється на операції з постачання програмної продукції незалежно від реєстрації платника ПДВ як суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування податком на прибуток підприємств суб'єктів індустрії програмної продукції, передбачені п. 5 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу.