Інші податки

Нове в обліку платників податків

Удосконалено принцип «єдиного вікна»

З 17.12.2012 р. взяття на облік платників податків в органах ДПС підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

Відповідно до статей 63 — 65 Податкового кодексу та статей 26 і 43 Закону № 755 взяття на облік суб'єктів господарювання в органах ДПС здійснюється за принципом «єдиного вікна» — на підставі відомостей з реєстраційних карток, наданих державним реєстратором згідно із зазначеним Законом.

З метою удосконалення принципу «єдиного вікна» прийнято Закон № 4839 та Закон № 4834, які набули чинності з 17.12.2012 р. Зазначеними законами удосконалено принцип «єдиного вікна» шляхом запровадження єдиного документавиписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців (даліЄдиний державний реєстр) та скасування довідки органу ДПС про взяття на облік платника податків.

Виписка підтверджує державну реєстрацію суб'єкта господарювання та взяття його на облік в органах державної статистики, ДПС України та Пенсійного фонду України. Державний реєстратор безкоштовно видає виписку суб'єкту господарювання, що використовує її  при відкритті рахунків у банку для підтвердження взяття його на облік у відповідних органах.

При цьому Прикінцевими положеннями Закону № 4839 передбачено, що якщо державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особипідприємця проведено до набрання чинності цим Законом, для відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах можна використовувати довідку про взяття на облік платника, видану до набрання чинності цим Законом органом ДПС, Пенсійним фондом України.

З метою забезпечення реалізації зазначених змін у законодавстві наказом № 1146, який набрав чинності з 24.12.2012 р., внесено зміни до Порядку № 1588.

Довідка за формою № 4-ОПП

Наказом № 1146 скасовано видачу довідки органом ДПС про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП для юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, відомості щодо яких містяться в Єдиному державному реєстрі, а також для фізичних осібпідприємців.

Взяття таких платників податків на облік в органах ДПС підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру, яка надсилається (видається) їм у порядку, встановленому Законом № 755.

При цьому для платників податків, для яких законом установлено особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в Єдиному державному реєстрі, залишено формування органом ДПС довідки про взяття на облік за формою № 4-ОПП. До таких платників податків належать:

  • фізичні особи, які не є підприємцями та здійснюють незалежну професійну діяльність;
  • відокремлені підрозділи нерезидентів, у тому числі постійні представництва нерезидентів;
  • військові частини;
  • договори про спільну діяльність;
  • договори управління майном;
  • дипломатичні місії, які виконують обов'язки податкових агентів щодо сплати податку з доходів фізичних осіб (якщо вони письмово звернулися за отриманням довідки за формою № 4-ОПП).

Довідка за формою № 4-ОПП надсилається зазначеним платникам податків (крім дипломатичних місій) наступного робочого дня з дня взяття їх на облік. За згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така довідка видається платнику податків чи уповноваженій особі платника податків в органі ДПС.

Передача до Єдиного державного реєстру даних про взяття на облік (зняття з обліку) в органах ДПС

Наказом № 1146 встановлено випадки та строки передачі до Єдиного державного реєстру даних про взяття на облік (зняття з обліку) в органах ДПС платників податків, відомості щодо яких містяться у цьому Реєстрі, та перелік відомостей, що передаються. Зокрема, до Єдиного державного реєстру передаються дані про взяття на облік та зняття з обліку платників податків, про внесення змін до відомчих реєстрів органів ДПС на підставі даних Єдиного державного реєстру, у тому числі у разі отримання із Єдиного державного реєстру даних про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника податків, пов'язану зі зміною адміністративно-територіальної одиниці.

При цьому відповідно до положень Порядку № 1588 існує певне коло юридичних осіб, які не обліковуються в органах ДПС, але відомості щодо яких містяться у Єдиному державному реєстрі. До таких юридичних осіб належать організації та установи, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями. У таких випадках до Єдиного державного реєстру передаються дані про те, що організація або установа не обліковується в органах ДПС з причини обслуговування централізованою бухгалтерією, які зазначаються у виписці.

З метою взаємного обміну інформацією з Єдиного державного реєстру та реєстрів ДПС України затверджено накази № 1771, № 1773 та № 1774.

Облік в органах ДПС договорів управління майном

Пунктом 64.6 ст. 64 Податкового кодексу встановлено обмеження щодо обліку в органах ДПС договорів управління майном. У зв'язку з цим наказом № 1146 передбачено, що на обліку в органах ДПС перебувають договори управління майном, крім договорів щодо операцій, визначених у пп. 153.13.10 п. 153.13 ст. 153 Податкового кодексу або у другому реченні абзацу другого пп. 5 п. 180.1 ст. 180 цього Кодексу, а саме щодо операцій з управління активами інститутів спільного інвестування, фондів банківського управління, фондів фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону.

Підвищення рівня обслуговування платників податків

Наказ № 1146 містить деякі норми, спрямовані на підвищення рівня обслуговування платників податків.

Встановлено, що строк видачі Повідомлення про зміну місця обліку платника податків за формою № 15-ОПП та довідки про зняття з обліку платника податків за формою № 12-ОПП не має перевищувати п'ять робочих днів.

Скасування обов'язку подання заяви за формою № 8-ОПП для платників податків, відомості щодо яких містяться в Єдиному державному реєстрі та для яких законом не встановлено особливостей їх державної реєстрації

Органи ДПС отримують від державного реєстратора відомості про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення заснов-ників (учасників) юридичної особи, уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи, про прийняття рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, про закриття відокремлених підрозділів, щодо прийняття судом рішень про порушення провадження у справі про банкрутство чи визнання банкрутом платника податків, порушення справи або прийняття рішення судом про припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця. При цьому у разі отримання зазначених відомостей із Єдиного державного реєстру органи ДПС розпочинають і проводять процедури, передбачені Порядком № 1588 у зв'язку з припиненням платника податків.

У зв'язку з цим для платників податків, відомості щодо яких містяться у Єдиному державному реєстрі та для яких законом не встановлено особливостей їх державної реєстрації, наказом № 1146 скасовується обов'язок подання до органів ДПС заяви про припинення платника податків за формою № 8-ОПП. Такі платники податків за бажанням можуть подати заяву за формою № 8-ОПП після внесення до Єдиного державного реєстру запису про прийняття рішення про припинення.

Ліквідація банків

Законом № 4452, який набрав чинності з 22.09.2012 р., змінено процедури ліквідації банків у разі відкликання Нацбанком України банківської ліцензії з власної ініціативи або за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. У таких випадках Нацбанк України приймає рішення про відкликання банківської ліцензії, а функції з ліквідації банку виконує уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від імені цього Фонду. До 22.09.2012 р. ліквідаторів призначав Нацбанк України, а саме:

  • фізичну особу, яка відповідала вимогам Закону № 2121 до тимчасового адміністратора;
  • юридичну особу, яка здійснювала професійну діяльність щодо тимчасової адміністрації та ліквідації банків, щодо надання аудиторських, юридичних або консалтингових послуг і має не менше трьох працівників з сертифікатом Нацбанку України на право здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банку.

У зв'язку з цим наказом № 1146 передбачено, що у разі ліквідації банку до кожного з органів ДПС, у яких перебувають на обліку банк, його відокремлені підрозділи, документи на ліквідацію банку подає голова ліквідаційної комісії або уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. При цьому до заяви про припинення платника податків за формою № 8-ОПП додається інформація про місце та строк приймання вимог кредиторів і копія рішення Нацбанку України про відкликання банківської ліцензії у разі ліквідації банку за ініціативою власників банку або копія рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку у разі відкликання Нацбанком України банківської ліцензії з власної ініціативи або за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Крім того, оскільки відповідно до Закону № 2121 банки вважаються ліквідованими з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру, наказом № 1146 виключено особливості зняття банків з обліку в органах ДПС.

Припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця у разі її смерті

Згідно зі ст. 48 Закону № 755 державний реєстратор у разі отримання повідомлення про смерть фізичної особи — підприємця та якщо третя особа, зокрема спадкоємець або відповідний орган виконавчої влади, протягом двох місяців з дня отримання такого повідомлення не подає нотаріально засвідчену копію свідоцтва про смерть фізичної особи або довідку органу реєстрації актів цивільного стану про смерть фізичної особи, зобов'язаний надіслати запит до відповідного органу реєстрації актів цивільного стану для отримання документа про підтвердження факту смерті фізичної особи — підприємця згідно із законодавством України.

Відповідно до пп. 70.16.4 п. 70.16 ст. 70 розділу ІІ Податкового кодексу органи ДПС отримують від органів державної реєстрації актів цивільного стану повідомлення про смерть фізичних осіб.

У зв'язку з цим наказом № 1146 встановлено порядок направлення державному реєстратору інформації про смерть фізичної особипідприємця для вжиття заходів, визначених абзацом другим частини першої ст. 48 Закону № 755.

Облік рахунків платників податків в органах ДПС

Вимоги щодо відкриття та закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах визначено ст. 69 Податкового кодексу.

Відповідно до п. 69.2 цієї статті на фінансові установи покладено обов'язок подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків.

Фінансові установи подають повідомлення про відкриття/закриття рахунків платників податків — юридичних осіб (як резидентів, так і нерезидентів) незалежно від організаційно-правової форми, відокремлених підрозділів та представництв юридичних осіб, договорів про спільну діяльність, договорів про управління майном та угод про розподіл продукції, фізичних осіб — підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність. При цьому юридична особа — нерезидент, яка згідно із законодавством України зобов'язана сплачувати податки і збори, відкриває рахунок через своє представництво за наявності документа, що підтверджує взяття представництва юридичної особи — нерезидента на облік відповідним органом ДПС.

Нормами Податкового кодексу не передбачено умов, за яких може не надаватись інформація про відкриття або закриття того чи іншого рахунку платника податків, а також не надано повноважень жодному органу або установі щодо визначення переліку рахунків платників податків, інформація щодо яких має надаватися до органів ДПС.

Тому згідно з п. 69.2 ст. 69 Податкового кодексу фінансова установа зобов'язана надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунку платника податків.

Облік в органах ДПС рахунків, відкритих самозайнятими особами

Фізичні особи — підприємці та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність (далі — самозайняті особи), можуть відкривати у фінансових установах рахунки, на які зараховуються кошти на вимогу суб'єктів господарювання, фізичних осіб або цінні папери.

Відповідно до п. 69.2 ст. 69 Податкового кодексу фінансові установи зобов'язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунків самозайнятих осіб до органу ДПС, в якому обліковується платник податків, протягом трьох робочих днів з дня відкриття/закриття рахунку (включаючи день відкриття/закриття).

Взяття на облік в органах ДПС рахунків самозайнятих осіб, відкритих для зарахування коштів на вимогу фізичних осіб та цінних паперів, здійснюється безумовно, за винятком випадків наявності судового рішення про заборону взяття на облік рахунків такої особи.

При проведенні заходів, пов'язаних з припиненням самозайнятих осіб, органи ДПС контролюють закриття всіх рахунків, відкритих самозайнятими особами на вимогу суб'єктів господарювання. При цьому органи ДПС не вимагають закриття рахунків самозайнятих осіб, відкритих для зарахування коштів на вимогу фізичних осіб або у цінних паперах.

Подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків

Процедуру подання фінансовими установами відомостей про відкриття/закриття рахунків платників податків урегульовано Порядком № 426.

Цим Порядком встановлено послідовність дій фінансових установ та органів державної податкової служби при обміні повідомленнями щодо відкриття/закриття рахунків платників податків, а також форма та зміст повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у фінансових установах, перелік підстав для відмови органів державної податкової служби у взятті рахунків на облік.

Відповідно до Порядку № 426 повідомлення про відкриття/закриття рахунків надсилаються фінансовими установами в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису (даліЕЦП) засобами електронної пошти мережі Інтернет на адресу інформаційного порталу ДПС України.

Адресу інформаційного порталу ДПС України розміщено на веб-сайті ДПС України.

Обмін інформацією щодо відкриття/закриття рахунків між ДПС України та фінансовими установами здійснюється шляхом обміну електронними документами у XML-форматі.

На електронний документ від фінансової установи ДПС України надаються дві квитанції: перша — про одержання файла та друга — про прийняття або неприйняття файла до обробки, а також у разі якщо файл містить повідомлення про відкриття рахунку, файл-відповідь з інформацією про взяття/відмову у взятті на облік в органах ДПС такого рахунку платника податків. На всі квитанції та файл-відповідь накладається ЕЦП інформаційного порталу ДПС України.

Підтвердженням прийняття органом ДПС повідомлення про відкриття/закриття рахунку є друга квитанція на файл, яким надано таке повідомлення, з інформацією про відсутність помилки при прийнятті файла до обробки та про відсутність помилки при обробці цього повідомлення.

Запровадження обміну інформацією про відкриття/взяття на облік рахунку між фінансовими установами та ДПС України в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку дало змогу суттєво, до одного дня (від декількох хвилин до декількох годин), скоротити процедуру взяття на облік рахунків платників податків, відкритих у фінансових установах.

При цьому Порядком № 426 передбачено можливість подання фінансовою установою повідомлення про відкриття/закриття рахунку в паперовому вигляді у разі неможливості з технічних причин надати таке повідомлення в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку.

Перевірка повідомлень про відкриття рахунків платників податків

Відповідно до п. 6.1 Порядку № 426 органи ДПС мають перевіряти інформацію про відкриття/закриття рахунків платників податків, отриману від фінансових установ, на відповідність існуючій інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі — Єдиний державний реєстр), у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, у Державному реєстрі фізичних осіб (далі — ДРФО) та у базах даних органів ДПС. За результатами такої перевірки фінансовій установі може бути надано відмову у взятті рахунку на облік в органі ДПС.

Розділом третім Порядку № 426 визначено підстави для відмови у взятті органом ДПС рахунку на облік:

1. Відсутність платника податків на обліку в органі ДПС.

Надається на повідомлення про відкриття рахунку у разі, якщо платник податків не перебуває на обліку в органі ДПС, який визначено у повідомленні фінансової установи, або дата відкриття рахунку передує даті державної реєстрації юридичної особи (ситуація можлива, коли після переоформлення рахунку, відкритого для формування статутного фонду, з тимчасового на постійний у повідомленні для податкового органу банком зазначається дата відкриття тимчасового рахунку).

2. Наявність у Єдиному державному реєстрі запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особипідприємця.

3. Наявність у Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням або запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу.

4. Наявність у Єдиному банку даних про платників податків — юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб інформації про відкриття такого рахунку іншому платнику податків або зазначеному платнику податків, але з іншою датою операції.

Надається на повідомлення про відкриття рахунку у разі, якщо в повідомленні надійшла інформація про відкриття рахунку, який вже знаходиться на обліку в органі державної податкової служби, але належить платнику податків з іншим податковим номером, або дата операції відкриття рахунку у повідомленні не відповідає такій даті, наявній в органі ДПС.

5. Наявність у Єдиному банку даних про платників податків — юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб інформації про взяття на облік такого рахунку.

По суті надходження повідомлення-відповіді із такою причиною не є відмовою у взятті рахунку на облік органом ДПС, а лише свідчить про те, що рахунок вже взято на облік органом ДПС. І у такому разі повідомлення-відповідь містить дату взяття рахунку на облік в органі ДПС.

Отримання фінансовою установою повідомлення-відповіді з причиною відмови у зв'язку із наявністю у Єдиному банку даних про платників податків — юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб інформації про взяття на облік такого рахунку є підставою для початку видаткових операцій за цим рахунком платника податків.

6. Наявність у Єдиному банку даних про платників податків — юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб інформації про видачу платнику податків, щодо якого надійшла інформація про відкриття рахунку, довідки про відсутність заборгованості з податків та зборів, яка видається платнику податків за умови закриття всіх рахунків для закінчення процедури державної реєстрації припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.

7. Наявність судового рішення щодо заборони взяття рахунків на облік в органах ДПС.

Надається на повідомлення про відкриття рахунку у разі наявності в органах ДПС рішень суду, ухвал суду, постанов про виконавче провадження щодо обмеження у взятті на облік рахунків платників податків, визначених зазначеними документами.

8. Наявність у Єдиному банку даних про платників податків — юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб інформації про закриття такого рахунку (крім рахунків, які відкриваються в органах Держказначейства України).

Надається на повідомлення про відкриття рахунку у разі, якщо від фінансової установи надійшла інформація про відкриття рахунку, щодо якого в органі ДПС є інформація про закриття, а також якщо в одному файлі надходить інформація про відкриття та закриття рахунку в один день. Зазначене не стосується рахунків платників податків, які відкриваються в органах Держказначейства України.

9. Невідповідність інформації щодо податкового номера або серії та номера паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган ДПС і має відмітку у паспорті, найменування (прізвища, імені, по батькові), податкової адреси платника податків, наданої у повідомленні, цим відомостям у ДРФО, Єдиному державному реєстрі та Єдиному банку даних про платників податків — юридичних осіб.

10. Відсутність у Єдиному державному реєстрі платника податківфізичної особипідприємця або юридичної особи чи її відокремлених підрозділів, які відповідно до законодавства повинні бути включені до Єдиного державного реєстру.

Запровадження такої підстави обумовлено тим, що з 10.02.2011 р. набрав чинності Закон № 2390, відповідно до п. 2 Прикінцевих та перехідних положень якого процес включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, зареєстрованих до 1 липня 2004 р., завершено 10 лютого 2012 р.

Використання електронного цифрового підпису

При використанні ЕЦП ДПС України дотримується вимог Порядку № 1452.

З метою вдосконалення електронного документообігу з використанням ЕЦП ДПС України створено власний Акредитований центр сертифікації ключів (далі — АЦСК), який надає послуги електронного цифрового підпису органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, іншим суб'єктам господарської діяльності та фізичним особам з можливістю безоплатної видачі посилених сертифікатів відкритих ключів.

Відповідну інформацію з питань реєстрації та отримання послуг ЕЦП розміщено на веб-сайті АЦСК (www.cskidd.gov.ua).