Новини

Олександр Клименко очолив Міністерство доходів і зборів України

Керівника новоствореного органу виконавчої влади представив колективу Перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов.


Урядовець підкреслив, що в рамках Міністерства об'єднано дві головні служби країни, які наповнюють бюджет, — податкова та митна. «Це рішення, на мою думку, дуже правильне і своєчасне», — зазначив Сергій Арбузов. За його словами, Олександр Клименко — фахівець, спроможний якісно втілити в життя завдання, поставлені перед новим відомством Президентом України.

У свою чергу, міністр доходів і зборів висловив переконання, що для нього призначення на цю посаду свідчить про великий кредит довіри. На його думку, об'єднання податкової й митниці — ще один крок назустріч бізнесу. «Наше Міністерство повинно стати повноцінним регулятором інвестиційного клімату. Це наше завдання», — сказав Олександр Клименко.

Колишній головний податківець запевнив, що процес реорганізації відомств відбудеться без незручностей для платників. «Я вважаю, що об'єднання дасть змогу кардинальним чином поліпшити позиції України в міжнародних рейтингах, і я запевняю, що завдання Президента України та уряду ми виконаємо на сто відсотків», — підсумував він.

Звернення міністра доходів і зборів України Олександра Клименка

Утворення Міністерства доходів і зборів України стало черговим свідченням нашого прагнення розвивати податкову політику в європейському тренді. Концентрація всіх функцій, пов'язаних з адмініструванням податкових та митних платежів, у рамках єдиної структури — це шлях, який обрали багато провідних країн, у тому числі Велика Британія, Данія, Латвія, Канада.

Вперше в історії незалежної України ми маємо у складі центральних органів виконавчої влади відомство, яке, по-перше, несе на собі всю повноту відповідальності за наповнення державного бюджету. По-друге, створено організацію, яка є повноцінним регулятором інвестиційного клімату та умов ведення бізнесу з точки зору повноважень та компетенції.

Вітчизняні підприємці та іноземні інвестори відтепер мають єдиного адресата, який від імені держави відповідає за створення рівної конкуренції, поміркованого оподаткування, якісний сервіс в адмініструванні обов'язкових платежів. Наявність єдиного центру управління зробить процес прийняття рішень швидким та ефективним, і держава встигатиме реагувати на стрімкі зміни економічної кон'юнктури, актуальні тенденції, нагальні потреби платників.

Пріоритети нашої роботи лишаються незмінними: удосконалення системи адміністрування податкової системи України, якісне обслуговування платників із застосуванням новітніх технологій, спрощення документообігу, мінімум витрат часу представників бізнесу на спілкування з державою, і максимум — на основну діяльність.

У нас немає часу на розмірковування. Інтеграцію двох відомств, формування єдиної стратегії роботи, розробку «дорожньої карти» розвитку Міністерства ми повинні створити якомога швидше.

Необхідні організаційні заходи мають відбутися так, щоб не виникло жодних незручностей для платників, і щоб бізнес-середовище від усіх новацій у нашій роботі отримувало виключно позитивні враження — прискорення обслуговування, зменшення документообігу, проведення процедур в електронному вигляді, постійне зростання компетентності та доброзичливості.

Водночас процес операційної та функціональної інтеграції податкової та митної служб буде виваженим та обережним. В обох відомствах на сьогодні є усталені колективи, сформовані професійні традиції, ґрунтовні здобутки в теорії та практиці. Цінний досвід податківців та митників має при поєднанні дати синергетичний ефект у площині вдосконалення ефективності менеджменту, підвищення якості регуляторної політики, прийнятності для вітчизняних та зарубіжних інвесторів.

Я вірю, що працівники податкової та митної служб незабаром стануть єдиним колективом колег та однодумців, а нове Міністерство — ефективним інструментом захисту державних інтересів.